Aanvraag mantelzorgwaardering gemeente Epe

Mis nooit meer iets

Ontvang ons nieuws in uw mailbox
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Aanvraag Mantelzorgwaardering gemeente Epe

De gemeente Epe wil mantelzorgers waarderen voor de hulp die zij verlenen aan hulpbehoevende naasten ook wel zorgvragers genoemd. Het gaat dan om de extra hulp/ondersteuning die de normale, dagelijkse zorg die mensen al aan elkaar geven, overstijgt. De mantelzorgwaardering is een financieel compliment van € 100,00, welke wordt overgemaakt aan de zorgvrager, die daarmee zijn mantelzorger kan waarderen.

Om in aanmerking te komen voor deze gemeentelijk mantelzorgwaardering moet er wel voldaan worden aan een aantal voorwaarden. De aanvraag -onderaan deze pagina- moet ingediend worden door de zorgvrager, die moet wonen in de gemeente Epe. De mantelzorger mag ook elders wonen. Er mag per zorgvrager 1x mantelzorgwaardering aangevraagd worden. Zijn er meerdere mantelzorgers in beeld, dan kan de zorgvrager dit bedrag onder hen verdelen.

Speciaal voor jonge mantelzorgers (tot 24 jaar) hebben we de jonge mantelzorgwaardering. Dat aanvraagformulier vind je op deze pagina.

Wanneer is iemand mantelzorger?

Iemand is mantelzorger wanneer hij/zij langdurig (langer dan drie maanden) en onbetaald zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind, familielid, vriend of kennis.

De zorg voor een naaste is vaak vanzelfsprekend en geeft vaak voldoening, omdat er zorg verleend wordt aan iemand om wie men geeft. Echter wanneer deze zorg intensief (meer dan 8 uur per week) en langdurig is, kan mantelzorg  zwaar zijn. Mantelzorg is niet vrijblijvend en omdat het een naaste betreft kan er ook niet zomaar mee gestopt worden in tegenstelling tot bijvoorbeeld het werk dat door een vrijwilliger wordt verricht.

 

Wanneer komt iemand in aanmerking voor de mantelzorgwaardering?

Als iemand al langere tijd voor een naaste die langdurig ziek is zorgt, dan komt men mogelijk in aanmerking voor Mantelzorgwaardering. Hiervoor gelden de onderstaande voorwaarden:

  • De mantelzorger verleent gemiddeld voor tenminste acht uur per week over een minimale periode van drie maanden ondersteuning of zorg aan de zorgvrager;
  • De mantelzorger is ingeschreven bij Steunpunt Mantelzorg van Koppel-Swoe of hij/zij geeft hierbij toestemming voor registratie bij het aanvragen van deze blijk van waardering. Registratie van mantelzorgers heeft als doel gerichte informatie te kunnen verstrekken over de mogelijkheden van mantelzorgondersteuning in onze gemeente;
  • De zorgvrager die de mantelzorgwaardering aanvraagt, moet inwoner zijn van de gemeente Epe;
  • De mantelzorger, waarvoor deze waardering wordt aangevraagd, mag wel buiten onze gemeente wonen.

Hoe kan de mantelzorgwaardering worden aangevraagd?

De zorgvrager vraagt de mantelzorgwaardering aan door onderstaand online formulier volledig in te vullen. Als de zorgvrager het formulier niet zelf kan invullen mag deze ook ingevuld worden door de mantelzorger. Indien de mantelzorgwaardering wordt toegekend, ontvangt de zorgvrager binnen acht weken na de sluitingsdatum het bedrag op zijn/haar bankrekening. Indien de aanvraag wordt afgewezen ontvangt de zorgvrager –met redenen omkleed– z.s.m. na de sluitingsdatum nader bericht. Is het online invullen van het formulier lastig voor je? Neem dan even contact op met Gerrita Reumer (06-40 92 47 02). Dan stuurt zij een papieren exemplaar naar je toe.

De zorgvrager geeft het toegekende bedrag aan één of meerdere mantelzorgers. De gemeente houdt zich het recht voor om bij meerdere aanvragen dan er budget beschikbaar is, de voorwaarden aan te passen.

Vragen over het formulier?

Neem contact met ons op!

Gerrita Reumer

Coördinator Steunpunt Mantelzorg, Cliëntondersteuner
Telefoon
06-40 92 47 02
E-mail
g.reumer@koppelswoe.nl
Bereikbaar op Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag
© 2021 Media Magneet