Informatieavonden voor online dorpsplein Mijnbuurtje.nl

Informatieavonden voor online dorpsplein Mijnbuurtje.nl

Op 13 en 14 juni a.s. organiseert de gemeente Epe een informatieavond over mijnbuurtje.nl. Aan het einde van de avond kunnen de bewoners zich opgeven als buurtverbinder om op een kosteloze cursus te gaan.

Bij een eerste drukbezochte kennismaking stond zo’n 80 procent van de aanwezigen positief tegenover dit initiatief. Epenaren hebben hart voor hun buurt!

Iedereen wil in een fijne en veilige buurt wonen. Met de aanpak van mijnbuurtje.nl wil de gemeente Epe vanuit gebiedsgericht werken daar een handje bij helpen. In deze aanpak zorgen buurtbewoners zelf, in de rol van buurtverbinder, voor meer verbinding in hun eigen buurt of wijk. Al het moois dat er in de buurt is wordt zichtbaar op het online dorpsplein. Het streven is om zo veel mogelijk buurtbewoners te bereiken via een online en een offline aanpak. De inwoners staan zelf centraal en plaatsen zelf informatie op het platform. Deze aanpak is nu succesvol actief in 35 gemeenten.

Gebiedsgericht werken

Het initiatief van de gemeente Epe past in het beleid van gebiedsgericht werken. Dat vraagt een goede samenwerking tussen gemeente en inwoners. Het platform van mijnbuurtje.nl biedt daarvoor een krachtig instrument. Wethouder Joop Nuijs van Epe: “Als wethouder zie ik dat er veel vrijwilligers op verschillende fronten in de wijken actief zijn. Iedereen die op wat voor wijze betrokken is bij zijn of haar buurt zou ik willen uitnodigen: neem deel aan mijnbuurtje en maak het tot een succes! Het gebruik van dit online platform zorgt voor meer onderling contact en een krachtige buurt. Het verbindt inwoners, organisaties, ondernemers en hun initiatieven.”

Unieke training

Om het initiatief mijnbuurtje.nl tot een succes te maken, zijn buurtverbinders essentieel. Zij stimuleren de buurtbewoners en organisaties om actief mee te doen in de buurt en het online dorpsplein maximaal te gebruiken. Daarvoor krijgen ze een unieke training van drie dagen, waarin ze leren hoe ze bewoners én professionals op een nieuwe manier kunnen betrekken bij de buurt en zichtbaar maken wat er allemaal is. Bij voldoende animo vindt de training van de Eper buurtverbinders plaats op 15 september, 28 september en 13 oktober 2017.

Informatie en aanmelden mijnbuurtje.nl

Wie meer wil weten en/of zich wil opgeven als buurtverbinder, wordt warm uitgenodigd om naar een van de twee informatieavonden te komen, die allebei starten om 19.30 uur:

  • Dinsdag 13 juni in Dorpscentrum De Wieken, Molenstraat 15 in Vaassen
  • Woensdag 14 juni in Buurthoeve, MFC Kleurrijk, Wachtelenbergweg 19 in Epe

Dit zijn gezellige bijeenkomsten met een kop koffie of thee en iets lekkers erbij waarop iedereen van harte welkom is.

Wil je komen? Meld je dan aan vóór 9 juni via mijnbuurtje@epe.nl.

Op 13 en 14 juni a.s. is er in Epe een infoavond over mijnbuurtje.nl. Doel is dat buurtbewoners zelf voor meer verbinding in hun eigen buurt of wijk.

Dit vind je misschien ook interessant!

© 2023 Media Magneet