Overzicht Ouderen

Gezond leven en bewegen: zorg voor een divers aanbod

Koppel-Swoe is continu bezig om het aanbod qua bewegen steeds aan te vullen en te verbreden. Buurtsportcoach Vincent Rotman: “We vinden dat erg belangrijk. De basis van gezond leven en bewegen begint namelijk bij de diversiteit van het aanbod. Mensen moeten wat te kiezen hebben. We werken hierbij samen met verschillende samenwerkingspartners, zoals: sportverenigingen en zorginstellingen. Koppel-Swoe zoekt overigens nog een extra buurtsportcoach.”

Het aanbod qua bewegen moet daarbij laagdrempelig zijn. “Op deze manier kunnen we een zo groot mogelijke groep inwoners van de gemeente Epe bereiken”, aldus Vincent. Dat houdt dus niet op bij sport en bewegen voor kinderen en jongeren. Ook voor volwassenen wordt het programma steeds verder ontwikkeld. “We zoeken nu bijvoorbeeld vooral naar preventieve manieren om bij de groep inwoners tussen circa 45-65 jaar bewegen nog beter onder de aandacht te brengen. Stel je bent 55 en je hebt last van je knie. Dan zou een wandelgroep misschien veel beter kunnen helpen dan dat huisartsbezoek.”

ZitFit en Valpreventie

Ook bij de groep 75-plussers wordt continu nagedacht over vormen van bewegen. Zo wordt er wekelijks op enkele plekken ZitFit gegeven. “Bijvoorbeeld bij een aantal verzorgingshuizen. En we onderzoeken of deze ZitFit-lessen ook bij een aantal Huizen van de Buurt gegeven kunnen worden. Oudere buurtbewoners kunnen zo op een laagdrempelige manier aanhaken bij een sportieve activiteit.”

Het thema ‘Valpreventie’ wordt momenteel besproken in de gemeente Epe. “Dan kun je denken aan interventies die fysio’s uitvoeren en ook aan activiteiten waar de buurtsportcoach een bijdrage aan kan leveren. Een activiteit zoals Walking Football kan voor mensen met verminderde kans om te vallen geschikt zijn. Zo kijken we, samen met gemeente, GGD en fysio hoe ook de buurtsportcoach meer voor Valpreventie ingezet kan worden.”

Verder gaat Koppel-Swoe, in samenwerking met sportverenigingen, een bewegingscarrousel voor senioren op te zetten. Steeds andere oefeningen, steeds een andere sport, steeds een andere plek. Om het interessant te houden. Zo zijn ouderen ook op een andere manier met bewegen bezig.”

Netwerk Gezond Vaassen Emst

Buurtsportcoach Vincent vertelt dat er op verschillende plekken in deze gemeente mooie samenwerkingsverbanden ontstaan om initiatieven te ontwikkelen waarbij de gezonde leefstijl bij inwoners gebracht wordt én ook voor iedereen haalbaar is. “Een goed voorbeeld is het ‘Netwerk Gezond Vaassen Emst’ waar we als buurtsportcoaches ook bij betrokken zijn. Aanjagers van dit netwerk zijn: Bianca Semmekrot (wijkmanager huisartsenzorg), Linda Brouwer, (gebiedsregisseur Vaassen-Emst van Koppel-Swoe) en Sandra Casteel (wijkverpleegkundige van Vérian). Daar zijn we als zorg en welzijn samen gestart om een toegankelijk aanbod ten aanzien van gezond leven en bewegen te creëren. We brengen het bewegingsaanbod in beeld, kijken hoe we nog meer kunnen samenwerken en hoe we een gezonde leefwijze en bewegen onder de aandacht kunnen brengen van alle inwoners.”

‘Gezond Tussend’ooren’

Uiteraard is gezonde leefstijl in alle leeftijdscategorieën belangrijk. Neem de jongeren. Tijdens de lockdowns werd er minder gesport en dus minder bewogen. “In het Sportakkoord van de gemeente wordt gesteld dat onderwijs en kinderopvang samenwerken met partijen zoals Heel Epe Beweegt. Hiervoor worden de zogenaamde NPO-gelden ingezet.”

Er zijn al verschillende succesvolle campagnes geweest. Een mooi voorbeeld is ‘Gezond Tussend’ooren’. Met dit project helpen de JOGG-gemeenten (Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst) ouders met jonge kinderen op weg met het kiezen van gezonde tussendoortjes. “Overgewicht is een groeiend probleem in Nederland, ook bij kinderen in de gemeente Epe. Om gezond gewicht bij kinderen te stimuleren, helpen we mee om de jaarlijkse campagne ‘Gezond Tussend’ooren’ bij 2 tot 4-jarigen onder de aandacht te brengen.”

Gezond leven en bewegen op het werk

Overgewicht speelt ook bij andere leeftijdsgroepen een negatieve rol. “Recent las ik in de krant dat de helft van de Nederlanders overgewicht heeft.” Ook volwassenen gingen door het thuiswerken in de coronaperiode minder bewegen. “Het is niet gezond om uren achter elkaar aan het bureau te zitten. Zitten is het nieuwe roken. Zorg dus voor de nodige momenten van afleiding. Of wandel een rondje met je collega’s.”

Om nog nadrukkelijker aan deze uitdaging te werken, worden bedrijven benaderd door GGD. Die gaan in gesprek hoe bedrijven ondersteund kunnen worden, om zo gezonde leefstijl ook op de werkvloer een plek te geven en in te bedden, aldus Vincent. “Bedrijven bepalen op welk thema ze in willen zetten. Bijvoorbeeld stoppen met roken of meer bewegen op de werkplek. Wij bieden daarbij drie producten aan. Een beweegactiviteit op locatie, mogelijk gekoppeld met een lunch. Een inspiratiesessie over Sport en Bewegen en de zogenaamde ansichtkaartchallenge, waarbij we medewerkers tips geven over bewegen op de werkplek.”

Een willekeurige doelgroep wordt zo naar een passend beweegaanbod geleid. Elke inwoner uit Epe, Emst, Oene en Vaassen kan zo meedoen aan activiteiten op het gebied van sport, bewegen en welzijn. Er moeten voor inwoners geen drempels zijn om een gezonde levensstijl aan te hangen.”

Meer weten over Buurtsport of JOGG? Neem contact op met Vincent Rotman via 0578-67 67 67 of mail v.rotman@koppelswoe.nl

Een zetje naar meer geluk

Een gezonde leefstijl is veel meer dan alleen sporten en beweging en voeding. Het heeft met het welbevinden van mensen te maken. Lekker in je vel zitten, lichamelijk gezond zijn en tevreden zijn met je leven. Karien van den Berg en Janny van den Berg (geen familie overigens) zijn welzijnscoaches bij Koppel-Swoe en vertellen hoe ‘Welzijn op Recept’ bijdraagt aan het geluk van inwoners uit de gemeente Epe.

Karien, al een aantal jaren actief als sociaal werker bij Koppel-Swoe, vertelt: “Soms gebeuren er dingen die je dagelijkse leven moeilijker maken. Waardoor je minder lekker in je vel zit. Je wilt er wel iets aan doen, maar je weet niet wat. Als welzijnscoach kunnen wij je dan helpen.”

Op zoek naar een zinvolle daginvulling

“De meeste mensen komen bij ons binnen via de huisarts of een andere zorgverlener”, vervolgt Karien. “Dat hoeft trouwens niet. Het is ook mogelijk dat iemand zelf contact met ons opneemt. Vervolgens plannen we een afspraak in.” In zo’n gesprek wordt vaak een gevoel van eenzaamheid verwoord of maakt men melding van het ontbreken van sociale contacten en/of een zinvolle daginvulling. “We onderzoeken samen wat iemand zou willen doen. We wijzen op de activiteiten in onze Huizen van de Buurt en Buurtpunten of zoeken een maatje of vrijwilligerswerk via EpeDoet! Meer structuur en ritme op een dag. Contact met andere mensen. Je gaat er beter door in je vel zitten. Dat draagt bij aan je gelukkiger voelen.”

Wandelgroep Vaassen en Emst

Samen wandelen van Huis van de Buurt Triton in Vaassen en bij de Hezebrink in Emst zijn bijvoorbeeld mooie voorbeelden van samen iets ondernemen. “Iedere week lopen vanaf die twee plekken groepjes buurtbewoners (dames en heren) een rondje. Nog even los van het positieve effect van beweging, is het zo dat de deelnemers stuk voor stuk aangeven dat ze zich sindsdien ook geestelijk veel beter voelen.”

Eigen initiatief

Niet altijd wordt er gebruik gemaakt van bestaande diensten en activiteiten. Soms komen de welzijnscoaches samen met een inwoner tot een idee en wordt er door inwoner zelf iets georganiseerd. Karien: “Ik had eens contact met een meneer. Sinds het overlijden van zijn vrouw dreigde hij wat te vereenzamen. Hij zocht naar meer contact met anderen. Ik gaf hem de tip of hij misschien niet kon inventariseren of er in het appartement waar hij woont, wellicht ook andere alleenstaande mensen wonen. In het volgende gesprek vertelde de meneer dat hij zelf de deuren was langsgegaan en dat er sindsdien wekelijks een groepje bewoners gezellig bij elkaar komt. Ik zag dat hem dit goed deed. Prachtig om te ervaren waartoe een gesprek leidt.”

Zetje naar meer contact

Janny werkt sinds kort bij Koppel-Swoe. Ze studeerde Toegepaste Gerontologie, een hbo-opleiding waarbij de focus wordt gelegd op ouderen. Zowel op beleidsniveau, maar ook vanuit een praktische insteek. “’Vanuit mijn opleiding ben ik gericht op werken mét mensen en niet werken vóór mensen. Dat is wat bij Welzijn op Recept heel duidelijk naar voren komt. Mensen worden echt in hun kracht gezet. Kijken naar eigen regie en eigen mogelijkheden. Ook ik ervaar dat inwoners hier écht wat aan hebben. Een welzijnscoach kan begeleiding bieden. Regelmatig zie je dat mensen aan een klein opstapje genoeg hebben. Dat is mooi om te zien.”

In de Welzijn op Recept-training die Janny en Karien volgden werd door concrete voorbeelden duidelijk dat welzijn invloed heeft op de levensverwachting. Het duo vertelt er over: “Eén van de vragen was: ‘Een meneer gaat elke week een avond naar een whiskyclub. Wat betekent dit voor zijn levensverwachting? Je kon kiezen uit de antwoorden: – 2 jaar, 0 jaar, + 2 jaar en + 4 jaar. Het antwoord was + 4 jaar. Welzijn heeft dus een grote invloed op de levensverwachting.”

Janny zag als welzijnscoach al mooie voorbeelden in de praktijk. “Een mevrouw zat met een burn-out thuis. Samen hebben we gekeken naar wat zij leuk vindt, waar ze blij van wordt en wat binnen haar mogelijkheden ligt. Nu komt ze op vrijdag naar de creaochtend in de Vegtelarij. Toen haar man haar ophaalde, vroeg ze gelijk: ‘Breng je mij volgende week weer?’ Dit is een voorbeeld dat ons werk zo mooi maakt. Iemand heeft iets om naar uit te kijken, waar hij/zij blij van wordt.”

Dat gebeurt door diverse initiatieven zoals Buurtkoffies, creaochtenden, een verlies en rouw-groep of het zoeken van (wandel)maatjes. Verbondenheid tussen mensen en sociale contacten zorgen voor meer levensvreugde. Het duo tot slot: “De positieve suggesties van Welzijn op Recept geven veel inwoners een zetje naar meer contact en naar meer geluk.”

Meer weten over Welzijn op Recept? Kijk op deze pagina of neem contact op met 0578-67 67 67.

Aan de wandel met de wandelgroep

Het is woensdagochtend, iets voor negenen. Buiten is het guur, binnen in dit Vaassense gebouw brandt de verwarming behaaglijk. Een zeer uiteenlopend gezelschap staat te popelen in de gang. Er wordt wat gekletst om de tijd te doden. Nog een paar minuten en dan is het 9.00 uur. Voor dit stel begint de woensdagochtend dan pas echt. Op dat moment gaan ze samen aan de wandel met de wandelgroep.

Het effect van wandelen; ik heb er wel eens vaker over geschreven. ‘t Maakt je hoofd leeg en het is gezond. Die twee aspecten zijn vrij logisch. Maar daarbij vind ik de onverwachtse gesprekken tijdens zo’n wandeling een onbetwiste meerwaarde hebben. Om die reden ben ik ooit mijn rubriek ‘Wandeling van de week’ (zie www.mediamagneet.nl om de 58 interviews te lezen) begonnen.

Wandelgroep

Wandelconversaties zijn wat mij betreft altijd waardevol te noemen. Ook nu weer. Ik haak aan bij de Wandelgroep die een sociaal werker van Koppel-Swoe ooit startte en probeer het belang te duiden. Huis van de Buurt Triton (want dat is de eerder genoemde plek waar deze wandelgroep elke woensdagochtend begint), ligt aan de Jasmijnstraat. Vaassenaren kunnen daar terecht voor ontmoeting, activiteiten, informatie en advies over wonen, zorg en welzijn. Er gebeurt kortom van alles in het gebouw. Maar sinds september fungeert deze plek dus ook als startpunt van een wekelijkse ochtendwandeling op woensdag. Buurtbewoners blijken er behoefte aan te hebben.

Deze ochtend wandelt de groep een klein uurtje. “We gaan rechtstreeks naar het kasteelpark. Want daar is het altijd mooi”, meldt één van hen. Dat eerste stukje door de Jasmijnstraat, de Deventerstraat en de Julianalaan is op zich prima te doen, maar op het moment dat Kasteel Cannenburch opdoemt, is de wandeling voor dit stel pas écht begonnen. Eén van de dames loopt fier voorop en geeft de richting en het tempo aan. Ze zet de route uit en de anderen wandelen er vrolijk achteraan. Wat ook opvalt? Als vanzelf wordt er gewisseld van positie. Niemand loopt alleen, iedereen kletst afwisselend met elkaar. Stuk voor stuk komen de verschillende Vaassenaren dus ook naast de nieuwkomer van deze groep lopen. Ze delen allemaal een mooi verhaal. Die ene meneer bijvoorbeeld die sinds het prille begin al met deze wandelgroep meedoet. “Ik moet veel in beweging blijven. Ik heb suikerziekte en ik voetbal en loop dus heel veel. Maar deze Wandelgroep is vooral ook erg gezellig.”

De vrouw die voor de groep als levende TomTom fungeert, lacht van oor tot oor. Bij haar is letterlijk zichtbaar wat wandelen met een mens kan doen. “Lopen door de natuur: ik vind het heerlijk. Ik geniet daar echt van. Daarbij heb ik altijd leuke gesprekken met de andere deelnemers.” De vrouw naast haar vult aan en vertelt dat dit uurtje op de woensdagmorgen voor haar daarom ‘een mooi begin van de dag markeert’.

Bewegen én elkaar zien

Een andere dame op leeftijd komt met een prachtige anekdote op de proppen. “Ik woon al jaren in deze buurt en hoorde van de Wandelgroep. Ik ben alleen en dacht dat dit misschien wel een manier was om wat meer in contact te komen met buurtbewoners.” Toch is er in het begin ook twijfel. Ze loopt vaak met een rollator en vraagt zich dus af of ze het woensdagochtendrondje wel vol kan houden. Wat blijkt? Ze wordt door de groep op sleeptouw genomen en loopt inmiddels pijnvrij. “Daarbij is de rollator de deur uit. Die gebruik ik niet meer. En mocht ik onverhoopt een slechte dag hebben, dan grijp ik gewoon even een willekeurig persoon bij de arm.”

Naast gezondheid en waardevolle, warme gesprekken zijn er dus nóg meer effecten van wandelen te noemen, zo concludeer ik nadien: verbroedering en vergroting van de sociale cohesie. Zonder overdrijven: de Wandelgroep in deze Vaassense buurt beweegt én ziet elkaar.

Keertje meewandelen?

  • Vaassen – We wandelen elke dinsdagavond vanaf Triton 18.45-19.30 uur en op woensdagochtend van 09.00-09.45 uur.
  • Emst – Op donderdagochtend wandelen we van 10.00 -11.00 uur vanaf De Hezebrink i.s.m. huisartspraktijk Wiechers in Emst.

Wil jij ook graag een wandelgroep in jouw buurt?

Neem contact met ons op. Gaan wij samen met jou kijken hoe we daarmee kunnen starten! Bel 0578-67 67 67 en vraag naar de gebiedsregisseur.

 

Deze column van Dennis Dekker verscheen eerder in nieuwsblad Schaapskooi.

Janny van den Berg

Terugblik 2022 in vogelvlucht

We bieden veel diensten aan, organiseren talloze ontmoetingen en activiteiten, geven informatie en advies aan inwoners en werken samen met vele partners. Ons jaarlijkse verslag, dat we aanleveren bij college en ambtenaren, is dan ook een best lijvig document waar je even voor moet gaan zitten. Tegelijkertijd is dit jaarverslag 2022 ook een geweldige terugblik op wat er allemaal speelt in de gemeente Epe en hoe wij daar als Koppel-Swoe, samen met onze medewerkers, vrijwilligers en samenwerkingspartners, mee om zijn gegaan. In dit artikel nemen we je in vogelvlucht mee door ons verslag. 

Je komt hieronder regelmatig oranje woorden tegen. Als je daarop klikt, kun je achterliggende artikelen of dienstenpagina’s bekijken voor meer verdiepende informatie. Heb je alsnog vragen, opmerkingen of ideeën? We horen ze graag! Mail ons via info@koppelswoe.nl of bel 0578-67 67 67.

Terugblik 2022 in vogelvlucht

Gebiedsgericht werken: gebiedsregisseurs, sociaal werk en Huizen van de Buurt

Gebiedsgericht werken is en blijft een belangrijke pijler in ons werk. In 2022 gingen we binnen Koppel-Swoe over naar het werken met twee gebiedsteams (Epe-Oene en Vaassen-Emst). In ieder gebiedsteam zitten een gebiedsregisseur en sociaal werkers. We bespreken overkoepelende gebiedsgerichte thema’s integraal en leggen nog meer verbinding tussen onze eigen diensten en die van onze samenwerkingspartners. In het concept van gebiedsgericht werken vormen de fysieke gebiedsgerichte locaties een belangrijke schakel in de driehoek met de gebiedsregisseurs en sociaal werkers.

Huis van de Buurt

De afgelopen jaren zijn we gegroeid naar acht gebiedsgerichte locaties. Gebiedsgericht werken gebeurt steeds meer in én vanuit deze laagdrempelige en zichtbare locaties. Inwoners kunnen hier terecht voor ontmoeting, activiteiten, informatie en advies. Wij organiseren zelf activiteiten (op basis van de vragen die er zijn), maar buurtbewoners of andere (maatschappelijke) organisaties kunnen ook zelf activiteiten organiseren. Om inwoners en partners eenduidig te kunnen wijzen op de functies van onze locaties, was het van belang dat er één naam kwam voor onze locaties (i.p.v. de organische wildgroei aan benamingen). Per 1 juni 2022 zijn we al onze locaties daarom Huis van de Buurt gaan noemen. Zo is het voor inwoners, lokale overheid en onze samenwerkingspartners duidelijk waar we voor staan en waar onze accommodaties voor bedoeld zijn.

We zien dat diverse partners gebruikmaken van onze inloopuren, aansluiten bij activiteiten of onze gebiedsgerichte locaties zelf gebruiken voor bijvoorbeeld activiteiten en één op één gesprekken met inwoners. Huis van de Buurt Triton kreeg met de heropening als eerste locatie de herkenbare look & feel van Huis van de Buurt. In 2023 volgen ook de andere Huizen van de Buurt. Vier Huizen van de Buurt zijn ook aangewezen locaties voor Buurtpunten. In de praktijk zien we dat Buurtpunt-bezoekers ook gebruik maken van de andere Huizen van de Buurt.

(links: de nieuwe herkenbare oranje huisstijl van Huis van de Buurt, rechts: sociaal werker Margriet op bezoek bij De Hoeksteen in Emst)

Ontmoeting

Op verschillende plekken in de gemeente Epe organiseren we, zoveel mogelijk samen met actieve inwoners, activiteiten die gericht zijn op elkaar ontmoeten, nieuwe contacten leggen en onderhouden en een fijne en zinvolle dagbesteding. Meestal onder de vlag van Huis van de Buurt en/of Buurtpunt. Vaak als ontmoetingsplek voor buurtbewoners, maar ook als ontmoetingsmoment voor gelijkgestemden. Zoals bijvoorbeeld: BuurtkoffieConversatieles NederlandsEetcafé, Turkse Vrouwengroep, Groet & Ontmoet (junior), NAH-kaffee, Zomer- en winteruitjes en het Repair Café.

(links: Groet & Ontmoet junior in Huis van de Buurt Triton, rechts: Eetcafé in Het Praathuis)

Individuele inwonerondersteuning

Met Buurtbemiddeling leveren onze vrijwillige buurtbemiddelaars een positieve bijdrage aan het samenleven als buren in de gemeente Epe. Buurtbemiddeling doet dat in het bijzonder bij (dreigende) conflictsituaties tussen buren. Door buren te begeleiden bij het oplossen van de onderlinge spanningen en conflicten, werken de bemiddelaars onder andere aan het herstellen van de communicatie en het bevorderen van wederzijds respect. In 2022 liep het aantal aanvragen (30) terug naar het niveau van vóór corona. Positief is dat we nog steeds merken dat in sommige situaties de melder, na een gesprek met de coördinator, toch nog een keer zelf het gesprek met de buren aangaat. In andere situaties worden de buurtbemiddelaars ingezet om, in goed gesprek, met de melder en de buren te zoeken naar oplossingsrichtingen voor het probleem dat is ontstaan.

Buurtsport en hun platform Heel Epe Beweegt focusten zich ook het afgelopen jaar op het aanmoedigen van een gezonde en actieve leefstijl voor 0-100+. Door de buurtsportcoaches zijn ontzettend veel activiteiten georganiseerd. Fijn waren de inzet van NPO-gelden, waarmee we een extra buurtsportcoach konden inzetten en zo meer konden organiseren voor en ondersteunen bij activiteiten voor de jeugd. We hebben bijvoorbeeld tijdens alle schoolvakanties activiteiten voor kinderen en jongeren, wijksportactiviteiten, beweegmiddagen en pauzesport bij diverse school- en BSO locaties georganiseerd. Met het Lokaal Sport- en Beweegakkoord (20.000 euro beschikbaar) nodigen we inwoners en verenigingen uit om plannen in te dienen om met plezier te kunnen sporten en bewegen.

Er kwamen voor cliëntondersteuning in totaal 104 aanmeldingen bij ons binnen. Aanmeldingen van inwoners die informatie, advies en (kortdurende) ondersteuning nodig hebben op het gebied van: vraagverheldering en waar nodig doorverwijzing, toeleiding naar zorg en maatschappelijke ondersteuning en klachten en bezwaarprocedures. Die zijn opgepakt door onze cliëntondersteuners (tevens welzijnscoaches van Welzijn op Recept). In ieder gebiedsteams (zie gebiedsgericht werken) is nu een cliëntondersteuner aanwezig.

EpeDoet! is het onafhankelijke platform voor vrijwilligerswerk in de gemeente Epe. Alle inwoners, organisaties en verenigingen kunnen bij EpeDoet! terecht met vacatures en vragen over vrijwilligerswerk. Werving en delen van informatie via www.epedoet.nl en social media. In 2022 ontvingen we 77 aanmeldingen van inwoners om vrijwilligerswerk te gaan doen, 33 vragen van inwoners, omdat ze hulp van een vrijwilliger nodig hadden, 76 vragen van organisaties en verenigingen, die op zoek waren naar vrijwilligers en 18 verzoeken voor maatjes via EpeDoet! We hebben ons ingezet voor de opvang van Oekraïners. Vrijwilligers zijn gekoppeld, we hebben vraag en aanbod bij elkaar gebracht en een wegwijzer ontwikkeld.

(links: Buurtsport in actie tijdens De Sprenge Trailrun, rechts: EpeDoet! werft vrijwilligers tijdens de Pleinmarkt)

In 2022 hebben de 23 vrijwilligers van het Formulierenteam 303 inwoners geholpen op het gebied van administratie en financiën. Samen met inwoners werden voorzieningenchecks uitgevoerd, zodat alle regelingen optimaal gebruikt werden. Naast alle vragen die het Formulierenteam normaal te verwerken krijgt, waren we dit jaar druk met vragen rondom de energietoeslag en de gemeentepolis (collectieve zorgverzekering) die zijn rentree heeft gemaakt. Ook zijn de inloopuren in de verschillende Huizen van de Buurt uitgebreid. We streven ernaar om mensen met financiële problemen in een vroeg stadium te ondersteunen.

De 7 vrijwilligers van Juridisch Advies helpen inwoners van de gemeente Epe bij het beantwoorden van lastige vragen op administratief, financieel en juridisch gebied. Het advies is gratis. Iedere week is er in een Huis van de Buurt in de gemeente Epe een inloopmoment. 59 Inwoners bezochten de inloopuren en er werden 8 mensen buiten het spreekuur om geholpen. De meeste vragen hebben betrekking op huren/wonen, scheiding, arbeidscontracten en financiële geschillen.

Bij Maatjes draait het om persoonlijk contact tussen mensen. Samen iets doen waar je allebei plezier aan beleeft. In 2022 zijn er 86 gesprekken gevoerd met mensen die een maatje willen. Voor 65 mensen is een maatje gevonden, voor 10 mensen wordt nog gezocht naar een maatje en 11 mensen doen nu mee met activiteiten van Koppel-Swoe. Van de gevoerde gesprekken waren er 33 onder de 27 jaar. Organisaties konden via EpeDoet! zelf een oproep plaatsen om samen met een inwoner/cliënt een maatje te zoeken. 18 Organisaties hebben hiervan gebruik gemaakt.

Steunpunt Mantelzorg biedt gratis en onafhankelijk informatie, advies, ondersteuning en begeleiding aan mantelzorgers van alle leeftijden in de gemeente Epe. Eind 2022 stonden er 976 volwassen mantelzorgers geregistreerd. (Voor jonge mantelzorgers zie onder jeugd). We hebben 6 emailnieuwsbrieven verstuurd, verschillende activiteiten en mantelzorgwaardering georganiseerd.

(links: Steunpunt Mantelzorg bedankt mantelzorgers met een bloemetje, rechts: de vrijwilligers en coördinatoren van Het Formulierenteam)

Thuis Wonen Nu en Later (TWNL) levert een bijdrage aan het zelfstandig blijven van mensen en het (veilig) thuis wonen, daar waar mogelijk. Dat doen we door preventieve huisbezoeken en woningchecks. Vrijwilligers voeren de taken van TWNL uit.

Met Welzijn op Recept (WOR)werkten we nauw samen met huisartsen, praktijkondersteuners, wijkverpleegkundigen, sociaal werkers, cliëntondersteuning en maatschappelijk werkers. Afgelopen jaar is WOR ook opgestart in Emst/Vaassen. Er werden 263 mensen met psychosociale klachten doorverwezen. Deelnemers werden geholpen én gestimuleerd om deel te nemen aan diverse activiteiten gericht op ontmoeting, creativiteit, sport en bewegen of een combinatie hiervan. Vaak is het steuntje in de rug voldoende, zodat mensen weer in hun kracht komen te staan en opnieuw mee kunnen doen aan de maatschappij.

Was & Strijk is een participatie- en re-integratieplek voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. En een algemene (voorliggende) voorziening in de thuiszorg voor alle inwoners van de gemeente Epe. De werkleerplek bij Was & Strijk is uniek en biedt met behalen van basiszorg diploma een opstap naar een werkleerbaan bij Viattence en WZU als zorgassistent in ouderenzorg. We hebben meer diversiteit in klanten: particulieren (met en zonder Wmo), B&B’s, vakantiewoningen, sportverenigingen, kantines, wassen op Viattence-locaties en wassen voor opvanglocaties voor vluchtelingen.

Jeugd

Sinds het begin van corona is er een groeiende zorg over jongeren en hun (mentale) gesteldheid. Vanuit het rijk is er extra geld beschikbaar gesteld om meer jongerenwerkers in te zetten om deze zorg te verkleinen. In 2022 is er aan de formatie van vier jongerenwerkers vastgehouden. Met als positief gevolg dat we meer preventief werk hebben kunnen verrichten, zowel individueel als in groepsverband op straat en in onze jongerencentra. We kunnen op deze manier beter inspelen op de behoefte van jeugd en grotere aantallen jongeren bereiken. Deze formatie blijft in 2023 hetzelfde. We hoeven dus geen jongerenwerkactiviteiten af te schalen.

Koppel-Swoe is voor de doelgroep Jeugd kernpartner van het CJG samen met Vérian en de GGD. Het CJG is in Epe de spin in het web als het gaat om ondersteuning en zorg voor kinderen en jongeren. De kernpartners werken samen met als doel: een goed gecoördineerde en kwalitatief goede samenwerking voor een lokale preventieve aanpak en het integraal oppakken van vragen en signalen. In 2022 is de samenwerking met het CJG nog meer versterkt door jongerenwerk aan te laten sluiten bij het casusoverleg en het CJG breed overleg.

Online onderzoek jongerenwerk

Begin 2022 hebben we een online onderzoek afgerond naar aanleiding van signalen van jongeren en ouders. Doel van het onderzoek was meer inzicht krijgen in hoe jongeren hun vrije tijd besteden én waar behoefte aan is bij de leeftijdsgroepen 12-16 jaar en 17-23 jaar in het dorp Epe. 397 Personen (waarvan 232 jongeren) hebben het onderzoek ingevuld. De uitkomsten zijn besproken met de Jeugdtafel. Een opvallende uitkomst was dat volwassenen (24+) het zorgelijk vinden dat er geen plek is voor jongeren. Een veilige omgeving en de mogelijkheid om andere jongeren te ontmoeten worden het meeste genoemd. Ook wordt er regelmatig verwezen naar eigen ervaringen in jeugd (in deze gemeente) en zorgen over ‘hangjongeren’.

Activiteiten

Op verschillende locaties in de gemeente Epe organiseren we kinderwerk. Daarmee bieden we gemiddeld 50 kinderen van 4-12 jaar wekelijks een veilige en gezellige plek om in hun vrije tijd samen bezig te zijn en nieuwe ervaringen op te doen. Een plek waar creativiteit, bewegen en gezondheid gestimuleerd wordt en waar aandacht is voor het kind.

(links: onze jongerenwerkers, rechts: kinderen maken gezonde snacks tijdens een kindermiddag)

Voor jongeren organiseren we in Huizen van de Buurt De Hezebrink in Emst en Balai Pusat en Triton in Vaassen per locatie 2 à 3 keer per week een jongerenavond. Op verzoek van jongere nieuwkomers organiseren we ook een avond apart voor hen. In Epe is met Huis van de Buurt Vegtelarij eindelijk ruimte gevonden voor jongerenavonden. Daar zijn we begin 2023 gestart.

Voor jongeren met een (licht) verstandelijke beperking en/of jongeren die door bijvoorbeeld psychische of sociale problematiek weinig aansluiting vinden met leeftijdsgenoten organiseren we Groet & Ontmoet junior. In de oneven weken in Huis van de Buurt Triton Vaassen, in de even weken bij Zideris in Epe. In 2022 hadden we 23 verschillende deelnemers.

Van 1 t/m 18 augustus hebben we in samenwerking met STIP Heerde tijdens de zomervakantie een Zomerschool georganiseerd voor kinderen (6-12 jaar) van nieuwkomers, die korter dan 5 jaar in Nederland wonen, kinderen met een leerachterstand als gevolg van COVID-19 en kinderen uit gezinnen met een financiële achterstand. Dit jaar was het thema ‘Wereldreiziger’. Er deden 100 kinderen mee uit de gemeentes Epe en Heerde. Ze waren tussen de 6 en de 12 jaar oud. Twintig van hen waren van Oekraïense komaf.

Ondersteuning

Voorlichting, bewustwording en activering spelen een belangrijke rol in ons (preventie)werk. Met JOGG richten we ons op een ‘gezonde jeugd, een gezonde toekomst’ en organiseerden we in kader van ‘gezonde jeugd, een gezonde toekomst’ onder andere de drinkwater-challenge, snoepgroentecampagne en de campagne ‘Trommel zonder rommel’. Ook organiseerde we samen met Moedige Dialoog Epe de interactieve workshop ‘Pubers & Poen’ met financieel coach Eef Opdorp. Met Buurtsport organiseerden we diverse beweegactiviteiten voor kinderen en jongeren.

(links: start snoepgroentecampagne op basisschool, rechts: een goed bezochte lezing ‘Pubers & Poen’ van financieel coach Eef van Opdorp)

Steunpunt Mantelzorg biedt informatie, ondersteuning, ontmoeting en advisering aan jonge mantelzorgers t/m 24 jaar en hun (in)formele netwerk. Eind 2022 stonden er 177 jonge mantelzorgers geregistreerd. We ervaren dat het belangrijk blijft om deze doelgroep bij zowel informele als professionele netwerken onder de aandacht te brengen. Bewustwording en erkenning van deze onzichtbare doelgroep blijft van belang. Jonge mantelzorgers komen vrijwel niet met individuele vragen, maar laten zich wel samenbrengen door onze activiteiten.

Met onze (vrijwillige) Steunouders zijn we betrokken geweest bij 44 gezinnen (kinderen en ouders), die door omstandigheden een helpende hand kunnen gebruiken. De behoeften, vragen en grenzen van het gezin/de ouder vormen daarbij het uitgangspunt. De ouder bepaalt aan welke vorm van ondersteuning of hulp hij/zij behoefte heeft en houdt daarmee de regie in handen. Ouders worden geactiveerd en ondersteund om weer vertrouwen te krijgen in zichzelf en hun probleemoplossend vermogen.

Met 39 vrijwilligers helpen we met de VoorleesExpress gezinnen om de taalontwikkeling van hun kinderen (van 2 tot en met 8 jaar) te stimuleren. Een vrijwilliger komt twintig weken bij hen thuis en maakt de kinderen én ouders enthousiast over (interactief) voorlezen, boekjes en verhalen. De ouders krijgen hulp om het voorlezen zelf voort te zetten.

Kinderdagopvang, peuteropvang en BSO

De kinderopvang van Koppel-Swoe heeft zeven peuterspeelzalen in Epe, Emst, Oene en Vaassen, waar pedagogisch medewerkers professioneel werken aan de ontwikkelingsstimulering van peuters. Op alle locaties wordt Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) geboden. Alle pedagogisch medewerkers van de kinderdagopvang, peuteropvang en peuterspeelzaal zijn gestart met de tweejarige opleiding ‘Startblokken’. Een opleiding waarin zij leren werken volgens deze methodiek, gericht op spel en interactie. Onze kinderopvang groeit nog steeds. We hopen in 2023 een nieuwe locatie te open. In MFC Kleurrijk zijn we de Sport BSO gestart.

Nieuwkomers

Koppel-Swoe neemt na 8 maanden de begeleiding van nieuwkomers (statushouders) van Vluchtelingenwerk over. Twee sociaal werkers (Vaassen/Epe) ondersteunen nieuwkomers bij hun verdere integratie/participatie. De sociaal werkers en coördinator Formulierenteam nemen deel aan het overleg ‘Inburgering in Epe’. Hier wordt nauw samengewerkt met alle organisaties die betrokken zijn bij nieuwkomers.

(links: jonge nieuwkomers tijdens de Zomerschool, rechts: een gezellige afsluiting van een reeks conversatielessen)

Door vrijwilligers worden verschillende taalactiviteiten in de Huizen van de Buurt georganiseerd. Daarbij gaat het om het vergroten van de Nederlandse woordenschat, spreekvaardigheid en het verbeteren van de zelfredzaamheid en participatie van nieuwkomers, allochtone vrouwen en mannen en laaggeletterden. Oftewel: Nederlands oefenen door met elkaar te praten, koffie te drinken, lezen, schrijven, koken, naaien en spelen. Deelnemers zijn afkomstig uit: Nederland, Turkije, Somalië, Dominicaanse Republiek, Tsjechië, Iran, Syrië, Afghanistan, Armenië, Wit-Rusland, Oekraïne en Marokko.

Onze organisatie

In 2022 hebben we verder gewerkt aan ons strategisch beleid. Dat is onze visie op de huidige samenleving, hoe we onze rol als organisatie daarin zien en welke speerpunten we de komende tijd meer aandacht willen geven om nog meer impact te maken. De strategie is tot stand gekomen naar aanleiding van diverse gesprekken met onze medewerkers, vrijwilligers, inwoners, gemeente en samenwerkingspartners.

(onze nieuwe strategie grafisch weergegeven)

We zien veel nieuwe ontwikkelingen in de samenleving en in onze sector. Dat heeft invloed op ons werk. Denk bijvoorbeeld aan de plannen rondom (bijna gratis) kinderopvang, personeelstekort, de dubbele vergrijzing, steeds meer armoede en toenemende druk op de zorg. Vroegtijdige signalering, aandacht voor preventie, samen en verbinden zijn nu al woorden die een rode draad in ons werk vormen. Wij verwachten dat kinderopvang en welzijnswerk in de gemeente Epe nog belangrijker gaan worden. In december 2022 hebben we stakeholders, ouders en vrijwilligers geïnformeerd met een artikel over onze strategie. Ook hebben we toegezegd om in 2023 via onze emailnieuwsbrief de speerpunten toe te lichten met voorbeelden uit onze praktijk. Inmiddels hebben we een toelichting gegeven op onze kinderopvang, gebiedsgericht werken en armoede en schulden. Ben je geïnteresseerd om onze emailnieuwsbrief ook te ontvangen? Meld je dan aan via deze link.

Vragen over ons jaarverslag?

Veel diensten en veel activiteiten: het leidt (helaas) tot veel tekst. Heb je nog vragen of opmerkingen over ons jaarverslag of onze diensten? Stel je vraag dan via info@koppelswoe.nl.

Enthousiaste vrijwilligers gezocht voor het Formulierenteam

Steeds meer inwoners van de gemeente Epe weten de weg naar het Formulierenteam van Koppel-Swoe te vinden. Door de grote toename van het aantal hulpvragen zijn nieuwe vrijwilligers van harte welkom!

Onze vrijwilligers helpen mensen bij (thuis)administratie en financiën. De vragen die binnenkomen zijn zeer divers, van hulp bij het aanvragen van energietoeslag tot hulp bij belastingaangifte, hulp bij betalingsproblemen of het aanvragen van voorzieningen zoals een parkeerkaart en natuurlijk het invullen van formulieren.

Het team bestaat uit een groep van enthousiaste vrijwilligers en twee medewerkers van Koppel-Swoe.

Wat verwachten we van jou?

  • Een integere en doortastende aanpak
  • Kennis van onderwerpen zoals belastingaangifte, toeslagen of administratie is gewenst maar zeker niet vereist
  • Motivatie om anderen te helpen

Wat mag je van ons verwachten?

Je komt terecht in een warme groep vrijwilligers die hun kennis en ervaring graag met je delen.

  • Deskundige begeleiding vanuit Koppel-Swoe
  • Basistraining thuisadministratie van het NIBUD
  • Alle informatie verzameld in een kennismap om goed je werk te kunnen doen
  • Maandelijkse bijeenkomsten met het hele team
  • Een flexibele aanpak

Heb je interesse? Of wil je meer informatie?

Neem dan contact op met Mandy Drost of Ria Steentjes, telefonisch bereikbaar via het centrale nummer van Koppel-Swoe: 0578 676767 of via e-mail: formulierenteam@koppelswoe.nl.

Huis van de Buurt Vegtelarij: iedereen is welkom!

Ons Huis van de Buurt Vegtelarij aan de Europalaan 48 in Epe is geopend.  Samen met twee actieve buurtbewoners Anne-Marie Popping en Marjolijn Haasbroek, die ook al vanuit het pand actief waren, wordt er van alles georganiseerd onder de vlag van Huis van de Buurt. Sociaal werker Bilge Yeleser vertelt: “Ook dit Huis van de Buurt is van én voor iedereen en draait om de vier pijlers: ontmoeting, activiteiten, informatie en advies”.

De afgelopen periode heeft Bilge samen met andere sociaal werkers van Koppel-Swoe diverse rondjes door de buurt gedaan. “We vinden het belangrijk dat de buurt weet dat dit gebouw van én voor iedereen is. Er worden op dit moment, in de ruimtes die al wel worden gebruikt, activiteiten georganiseerd om ontmoeting te stimuleren en een laagdrempelige plek te zijn voor informatie en advies. Er is een: inloop voor ouderen uit de buurt, Samen eten, boekenkring, sport & spel voor kinderen, taalkoffie, een creaochtend, NAH-café (voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel) en een inloopuur met de sociaal werker.

Maar we gaan ons aanbod uiteraard uitbreiden. Wij organiseren zelf activiteiten (op basis van de vragen die er zijn), maar buurtbewoners of andere (maatschappelijke) organisaties kunnen hier ook activiteiten organiseren. Dus als inwoners of organisaties een leuk idee hebben, dan zijn ze van harte welkom om (gratis) gebruik te maken van ons pand. Als het maar gericht is op ontmoeting, activiteiten, informatie en/of advies. We willen een laagdrempelige plek worden voor iedereen. Zoals inwoners, andere organisaties en onze gemeente bijvoorbeeld gebruik maken van onze Huizen van de Buurt in Vaassen. Dat willen we ook graag realiseren in Epe.”

Ontmoetingsplek voor jongeren

Eén van de activiteiten die in Vaassen succesvol is, zijn de jongerenavonden. Bilge: “We zijn ontzettend blij dat we in Epe nu ook een plek voor jongeren hebben.” Jongerenwerker Shèdy Abourayan vult Bilge aan: “Dat klopt. Die behoefte kwam ook naar voren in het onderzoek naar vrije tijd en aanbod in Epe dat we begin 2022 hebben uitgevoerd onder jongeren en hun ouders. Geweldig dus dat we nu een ontmoetingsplek voor jongeren kunnen bieden”.

“We zijn momenteel elke dinsdag en vrijdag van 19.00 tot 22.00 uur geopend”, vult Hakan Soykan, eveneens jongerenwerker, aan. Inmiddels zijn er een paar jongerenavonden en een open middag geweest. Hakan: “Er is hier een lekkere bank om te chillen, er staat een PlayStation, je kan er darten of een potje pool spelen. We bieden verschillende dingen aan. We doen dat altijd in overleg met de jongeren zelf. Ook is er altijd een jongerenwerker aanwezig voor een praatje.” Shèdy vertelt dat de inrichting nog niet is afgerond. We proberen een fonds te vinden om het gebouw verder in te richten en meer sfeer te creëren. Het is nu nog wel een beetje wit en kaal.” Hakan en zijn collega’s benadrukken dat ze goed in de gaten houden dat de jongeren geen overlast veroorzaken. “Het laatste wat we willen is dat de buurt klachten heeft. Daar letten we dus ook heel goed op. Dit is een mooie nieuwe locatie die er voor zorgt dat jongeren minder op straat hangen. Hier is het warm, hier is het gezellig. Maar je moet je hier natuurlijk wel gedragen.”

Huis van de Buurt van én voor iedereen

“Mooi dat we dit Huis van de Buurt samen kunnen delen”, constateert Bilge. “Ik wil nogmaals benadrukken dat dit Huis van de Buurt van én voor iedereen is. Dit gebouw moet een centraal punt, de plek van de Vegtelarij en Epe worden. Wij laten de komende periode steeds van ons horen om nog meer bekendheid te krijgen. We hopen dat inwoners de weg naar ons gaan vinden en bij ons naar binnen komen. Een Huis van de Buurt is een belangrijk aspect van gebiedsgericht werken. Als we als inwoners, organisaties en lokale overheid verbinding met elkaar zoeken en samenwerken dan blijft Epe een fijne en veilige plek om te wonen en te leven.”

Meer informatie over het programma van Huis van de Buurt Vegtelarij vind je op: www.koppelswoe.nl/vegtelarij

 

© 2023 Media Magneet