Alle kinderen moeten leren zwemmen: een bijzondere samenwerking

Alle kinderen moeten leren zwemmen: een bijzondere samenwerking

Alle kinderen moeten leren zwemmen. Dat is het uitgangspunt van zowel Zwem- & Sportcentrum De Koekoek in Vaassen als Stichting Leergeld.

Al meer dan 40 jaar verzorgt De Koekoek de zwemlessen voor de meeste kinderen uit de Gemeente Epe. Helaas is dit niet voor alle kinderen vanzelfsprekend doordat zij opgroeien in een gezin met een laag inkomen.

Stichting Leergeld krijgt jaarlijks meerdere aanvragen binnen voor financiële ondersteuning voor onder andere zwemles. Om deze kinderen toch zwemles te laten volgen zijn De Koekoek en Stichting Leergeld enkele jaren geleden al een samenwerking aangegaan.

Tijdelijk potje

Enkele weken geleden maakte de Koninklijke Nederlandse Zwembond bekend dat zij samen met het Nationaal Fonds Kinderhulp een ‘tijdelijk potje’ heeft voor financiële ondersteuning bij zwemlessen.

Superspetters voor iedereen

Dit tijdelijke potje heeft alles te maken met het project ‘SuperSpetters voor iedereen’. SuperSpetters is de nieuwe en innovatieve zwemlesmethode van de KNZB. Een methode die vanaf het begin, nu ongeveer anderhalf jaar geleden, ook bij De Koekoek is geïntroduceerd. Deze vorm van zwemles is voor iedereen en is erop gericht kinderen in een zo kort mogelijke tijd compleet zwemvaardig te laten worden. Door de zwemlessen anders in te richten en veel speelse elementen toe te voegen leren kinderen in 10 maanden tijd op het zelfde niveau te zwemmen als het bekende C-diploma. Met het SuperSpetters diploma zijn kinderen dus in één keer klaar met zwemles.

Ondersteuning Nationaal Fonds Kinderhulp

Het Nationaal Fonds Kinderhulp en de KNZB hebben door een eenmalige schenking van de Vrienden Loterij de ruimte om kinderen uit gezinnen met een laag inkomen zwemles te laten volgen.

In samenspraak met Stichting Koppel – kinderopvang en welzijn heeft Stichting Leergeld het Fonds Kinderhulp benaderd voor een financiële bijdrage in de kosten voor zwemles. Deze aanvraag had betrekking op 15 kinderen uit de Gemeente Epe die momenteel op de wachtlijst voor zwemles staan. Verheugd zijn dan ook alle betrokkenen dat de aanvraag is gehonoreerd voor alle 15 kinderen.

Gratis zwemles

Zij zullen in september, in meerdere groepen, starten met zwemles volgens de SuperSpetters methode. Een geweldige mijlpaal voor zowel Stichting Leergeld als De Koekoek. Doordat Stichting Leergeld voor deze kinderen geen geld uit de eigen bronnen hoeft aan te wenden voor zwemles, blijft er geld over voor andere aanvragen. De Koekoek is één van de drie eerste zwembaden in Nederland die kan gaan starten met groepen kinderen die worden ondersteund vanuit het Nationaal Fonds Kinderhulp.

Voor de kinderen die in september zullen starten zit er nog een leuk extraatje aan deze regeling vast. Zij krijgen namelijk allemaal zwemkleding die door Mode & Co Epe beschikbaar wordt gesteld.

Klankbordgroep minimabeleid

De bijzondere samenwerking is tot stand gekomen tijdens de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep minimabeleid die op initiatief van de Gemeente Epe is opgericht. Deelnemers aan deze klankbordgroep zijn (vrijwilligers)organisaties die in aanraking komen met minimagezinnen zoals Stichting Leergeld, Stichting Koppel – kinderopvang en welzijn, Het Formulierenteam en Mode & Co.

De klankbordgroep komt 2 à 3 keer per jaar bij elkaar om elkaars organisatie (beter) te leren kennen, de verbinding te zoeken, elkaar te versterken en signalen te delen. Het binnenhalen van de subsidie voor de zwemlessen is een goed voorbeeld van hoe de klankbordgroep door het ineen slaan van de handen tot een mooi resultaat kan komen.

Dit vind je misschien ook interessant!

© 2024 Media Magneet