Hanny Baarspul: vrijwilliger van de maand

Hanny Baarspul: vrijwilliger van de maand

16 april 2016

Op vrijwilligheid staat bij Hanny Baarspul geen houdbaarheidsdatum. Nu nog, op 82-jarige leeftijd, geeft ze leiding aan een gespreksgroep voor senioren en maakt ze zich verdienstelijk voor de Zonnebloem en de Stichting Welzijn Ouderen als die een beroep op haar doet. En dat na een werkzaam leven, waarin ze altijd tijd vond om de gemeenschap te dienen.

De Groningse van geboorte kwam in 1971 met haar man via Arnhem naar Epe. ,”Ik hield me van jongs af aan bezig met het jeugdwerk binnen de Gereformeerde kerk. Wat evangelisatie tussendoor, maar dat was niet echt mijn ding. Ik liep hier aanvankelijk wat verdwaald rond, maar kon niet lang aan de kant blijven staan. Weer lonkte het jeugdwerk, nu binnen de Regenboogkerk.

In die tijd brak een schisma uit in de dienstverlening die uiteen viel in een Algemene en de Protestants Christelijke sectie. Vanuit de interkerkelijke commissie heb ik me met anderen sterk gemaakt om de laatste handen en voeten te geven. We moesten alles van de grond af aan opbouwen. Onze vrienden in ‘de algemene hoek’ hadden de kennis met betrekking tot de bejaardenzorg; wij waren meer gefocust op de gezinsverzorging. En toen we het allemaal voor elkaar hadden ontstond weer een fusie…..”

Veelzijdige vrijwilliger

Hanny en haar man kregen contacten met de Stichting Welzijn en Ondersteuning Epe (SWO/E). ,,We brachten samen maaltijden rond. In de loop van 23 jaar heb ik daar zo ongeveer alle stadia doorlopen. Bestuurslid, huisbezoek 75 plus, organiseren mantelzorgdag, 40 jarig jubileum enzovoort. Recent in een samenwerkingsverband met de NES het congres Eigenwijs Ouder worden. Misschien dat er over een paar jaar een vervolg op komt.”

Zonnebloem

Ze nam zitting in het bestuur van de Zonnebloem, waar ze het veldwerk niet schuwde, activiteiten opstuwde en bijvoorbeeld intensief loten verkocht. Hoewel ze niet meer in het bestuur zit werkt ze op de achtergrond nog volop mee. Was betrokken bij de oprichting van Ondertussen bleef het interkerkelijk werk, zoals de hartelijke contacten met Moslims. En de betrokkenheid bij de oprichting van Present, die tot haar vreugde zo goed draait.

SWO/E

De SWO/E liet haar niet meer los. Ruim 12 jaar geleden zette ze zich voor een gespreksgroep senioren. ,,Dat heeft mijn leven verrijkt. Een trouwe groep van vijftien mensen die elkaar tussen september en eind april iedere 14 dagen ontmoet en praat over een veelheid aan onderwerpen.

De deelnemers vertegenwoordigen alle lagen van de bevolking. De jongste zesenzestig en de oudste in de negentig. Met respect voor elkaars mening nemen we actuele onderwerpen bij de kop. Ook nodigen we insprekers uit. Op de ochtenden dat we elkaar ontmoeten is er een wagenpark van rollators….. Het gaat om delicate kwesties waarbij emotie vrij komt. Dat blijft allemaal binnen de vier muren in wederzijds vertrouwen.” Tijdens haar hobby schilderen doet ze nieuwe ideeën op voor de gespreksgroep en op de gym houdt ze zich fysiek in conditie.

Foto en tekst: Dick van der Veen (Veluweland)

Hanny Baarspul vrijwilliger van de maand - april 2016

Dit vind je misschien ook interessant!

© 2024 Media Magneet