Project 16+, tot zelfstandig- en zelfredzaamheid

Project 16+, tot zelfstandig- en zelfredzaamheid

19 april 2016

Ze zijn bekend, de jongeren die van hulpverlener naar hulpverlener en van plaatsing naar plaatsing hebben geleefd. Dan worden ze ‘ineens’ 18 en stopt de residentiële plaatsing. Ze zijn ‘volwassen’ en vooral ook klaar met alle hulpverlening. Ze kunnen het nu zelf.

Maar dan, dat kan een maand later zijn of jaren later, komen ze linksom of rechtsom toch weer in het hulpverleningscircuit terecht en kunnen ze hun eigen problemen niet meer overzien.

Nell Bezema is door het Regioteam Jeugdhulp Midden-IJssel/Oost Veluwe (gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen) aangesteld als projectleider om voor deze doelgroep in de regio een innovatieve werkwijze te ontwikkelen, waarbij jongeren met voldoende vaardigheden starten in het volwassen bestaan of indien nodig nog passende hulp kunnen en willen ontvangen.

In februari was er rondom dit thema een eerste bijeenkomst met afgevaardigden van 35 (zorg)organisaties, in het gemeentehuis van Apeldoorn. De inbreng van Koppel, één van de twee aanwezige welzijnsorganisaties, spitste zich toe op het tijdig inzetten van ‘maatjes’, ervaringsdeskundigen die gekoppeld worden aan jongeren in de hulpverlening.

Door gebruik te maken van deze vrijwilligers is het mogelijk dat een jongere die op eigen benen moet staan een voor hem of haar betrouwbare ‘praatpaal en vraagbaak’ heeft die direct begrijpt wat er aan de hand is en niet vertelt wat iemand moet doen, maar zijn of haar eigen ervaringen laat zien.

Start project 16+ tot zelfstandig- en zelfredzaamheid

Bij de tweede bijeenkomst in maart is het project 16+ tot zelfstandig- en zelfredzaamheid formeel gestart. De vraag was om één of enkele jongeren uit de doelgroep mee te nemen, om vooral van hen te horen wat belangrijk is. Er waren ongeveer twintig projectgroepleden en dertien enthousiaste jongeren en ervaringsdeskundigen aanwezig (vanuit Villa Achterstraat, Koppel, Tactus, Campus Jeugdzorg en Riwis). De werkwijze wordt in samenspraak met de doelgroep ontwikkeld. Iets dat Koppel enorm toejuicht.

Maatje dankzij Koppel

Koppel had een jongere uit de gemeente Epe meegebracht, Thomas (niet zijn echte naam), die zijn ervaringen wilde delen met de andere aanwezigen. Een tweetal statements bracht Thomas naar voren:

“We hebben een vertrouwenspersoon (professioneel/infomeel) nodig waar we tijdens onze eerste zelfstandigheid terecht kunnen met vragen. We moeten ook weten dat zelfstandigheid niet betekent dat we geen vragen meer mogen stellen.”

“Een maatje is waardevol, daarmee sta je op gelijke hoogte en deze speelt dus niet de baas over je, heeft vertrouwen in je. De jongere vertrouwt het maatje. Het maatje heeft soms hetzelfde meegemaakt waardoor deze jou begrijpt en is 24 uur per dag bereikbaar.”

Thomas gaf aan dat hij, dankzij het jongerenwerk van Koppel, zo’n maatje had ontmoet en daardoor heeft kunnen werken aan zijn plek in de samenleving. De projectgroep was enthousiast over de opmerkingen van Thomas. Men vindt ze waardevol en worden dan ook in een vervolgtraject meegenomen.

Afgesproken is dat de projectgroep van project 16+ elke twee weken maximaal twee uur samenkomt om gezamenlijk een werkwijze te ontwikkelen en een pilot in te richten. De pilot zal in juli dit jaar gaan starten. Wordt vervolgd dus!

project 16+

Dit vind je misschien ook interessant!

© 2024 Media Magneet