Welzijnswerk presenteert zich op ludieke wijze

Welzijnswerk presenteert zich op ludieke wijze

13 juni 2016

Tijdens een bijeenkomst op donderdag 2 juni 2016 presenteerde het welzijnswerk van Koppel en SWO/E aan een select gezelschap van 40 belanghebbenden (raadsleden, collegeleden en samenwerkingspartners) op een bijzondere wijze, haar werkzaamheden van het afgelopen jaar.

Medewerkers, vrijwilligers en inwoners lieten het welzijnswerk zien door middel van diverse presentaties, zoals film, fotomontage en een bezoek aan de peuterspeelzaal. Bewoners vertelden hun persoonlijke ervaringen met Koppel en SWO/E. Stagiaires en vrijwilligers functioneerden als gastvrouw. Er werd een lichte maaltijd door vrijwilligers geserveerd. Dat alleen al was een feestje!

Naar aanleiding van de geslaagde bijeenkomst van Koppel in 2015 werd ook dit jaar een presentatie van het welzijnswerk verzorgd. Ditmaal deed Koppel dat samen met haar collega-organisatie de SWO/E, waarmee een intentieverklaring tot verdergaande samenwerking is getekend.

Verdeeld over zeven groepen werden zeven presentaties bezocht over de diverse onderwerpen. De nieuwe Was & Strijk Service kwam aan bod met een toelichting door de deelnemers. Ook werd ingezoomd op de methodiek Participatiespringplank, waarbij Koppel mensen laat zoeken naar hun persoonlijke kracht. Dit met hulp van het sociale netwerk en in samenwerking met andere lokale organisaties. Tevens werd ingezoomd op de cliëntondersteuning door de ouderenadviseur, de consulent mantelzorg en niet te vergeten de deskundige inzet van de vrijwillige medewerkers van het Formulierenteam.

presentatie Koppel 2015 peuterspeelzaal

Jongeren vertelden over het jongerenwerk. Bij het onderwerp ‘jonge mantelzorgers’ kwam de samenwerking tussen Koppel en SWO/E goed naar voren. Vrijwillige bemiddelaars deelden het succes van buurtbemiddeling aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Het wijk- en buurtgericht werken, kwam o.a. middels de presentatie van de dorps-/wijksteunpunten in relatie tot alle andere ontmoetingsplaatsen in de dorp en buurt uitgebreid aan bod. Ook hier vertelden bewoners hun verhaal en de waarde die zij hechten aan het werk van Koppel en SWO/E. De welzijnswerkers versterken elkaar en laten mensen meedoen, waarbij ‘Welzijn nieuwe stijl’ uitgangspunt van handelen is.

De buurtsportcoaches van Koppel lieten een spannende film zien over ‘Heel Epe beweegt’. Het peuterspeelzaalwerk presenteerde eveneens een nieuwe manier van werken waarbij een brede ontwikkelingsstimulering centraal staat en er een relatie is met ‘opvoeden in de wijk’. De laatste presentatie ging over Koppel’s nieuwe project VoorleesExpress en Steunouder, gericht op ondersteuning van kinderen.

foto: Op interactieve wijze maakte men kennis met het werk van Koppel en SWO/E

Dit vind je misschien ook interessant!

© 2024 Media Magneet