Overzicht Oene

Wij zoeken vrijwilligers voor de Zomerschool Epe | Heerde!

Jaarlijks organiseren STIP en Koppel-Swoe tijdens de zomervakantie de Zomerschool voor kinderen die niet op vakantie kunnen of kinderen die korter dan 4 jaar in Nederland zijn. De laatste groep kan extra oefening met de Nederlandse taal goed gebruiken. Dit jaar wordt de Zomerschool Epe-Heerde georganiseerd op de maandag, dinsdag en donderdag van 09.30-14.30 uur in de periode van 22 juli tot en met 1 augustus. We zijn weer op zoek naar vrijwilligers voor de Zomerschool. Bij voorkeur mensen die minimaal 4 dagdelen willen helpen. Je hoeft dus niet de hele periode beschikbaar te zijn. 

Tijdens de Zomerschooldagen komen er verschillende onderdelen langs. We starten de dag gezamenlijk en gaan daarna aan de slag met een taalactiviteit. Dan is het tijd voor een creatieve invulling, zoals een knutselactiviteit. Na de lunch komen de kinderen in beweging met een sport- en spelprogramma.

De programmadagen zijn dit jaar op het terrein van basisschool de Expeditie, Oude Wisselseweg, 8162 HJ Epe. Met de vrijwilligers starten we ’s ochtends om 8.30 uur met een dagopening waarin onder andere de activiteiten van die dag uitgelegd worden. Voorafgaand aan de Zomerschool hebben we nog een vrijwilligersavond waarin we met elkaar kennismaken en het totale programma bespreken.

Je werkzaamheden zijn:

 • Samen met een andere vrijwilliger een groep van maximaal 10 kinderen ondersteunen.
 • De activiteiten van het programma uitleggen aan de kinderen. (draaiboek en materialen zijn aanwezig)
 • De kinderen begeleiden tijdens de activiteiten.
 • Samen met de kinderen tussendoortje eten/drinken en/of lunchen.
 • Tijd bewaken, zodat de kinderen op tijd ergens aan beginnen of opruimen
 • Zorgdragen voor een opgeruimd lokaal

Wij vragen van vrijwilligers dat zij:

 • Goed kunnen omgaan met kinderen die verschillen in niveau en afkomst in een groep.
 • Echte doeners zijn en initiatief durven te nemen.
 • Samenwerking belangrijk vinden.
 • Beschikken over goede sociale en communicatieve vaardigheden.
 • Zich met humor, lef en enthousiasme inzetten.
 • Het maatschappelijk belang van de Zomerschool inzien.

Waardering:

 • Vrijwilligersvergoeding.
 • Een heleboel enthousiaste, blije kinderen.
 • Leuke nieuwe contacten met andere vrijwilligers.
 • Een unieke Zomerschool gadget.

Vrijwilliger voor de Zomerschool?

Wil jij meewerken om van dit mooie maatschappelijke project een succes te maken? Ben je minimaal 4 dagdelen beschikbaar in de periode van 22 juli tot en met 1 augustus 2024? Geef je dan op via het formulier hieronder.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met coördinator Niels Elijzen via n.elijzen@koppelswoe.nl of 0578-67 67 67

 

Zomerschool 2024 - aanmelden als vrijwilliger

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Adres*
Dit is zeker geen verplichting, maar voor ons fijn om te weten. Denk aan bijvoorbeeld PABO, een andere lerarenopleiding of opleiding voor onderwijsassistent.
Op deze dagdelen kan ik helpen als vrijwilliger:*
Je kunt een hele dag of een dagdeel ons helpen. We zouden het fijn vinden als je minimaal 4 dagdelen bij ons aan de slag wilt. Klik aan welke dag(delen) je van de partij bent.
Dit is mijn geboortedatum:*
Hebben we nodig voor het aanvragen van een VOG
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Programma ‘Week van het Geld’ 2024

Van 11-15 maart 2024 is het weer de landelijke ‘Week van het Geld’. Een week waarin we aandacht besteden aan geld. Het thema voor kinderen en jongeren is dit jaar ‘Hoe ben jij je GELD de BAAS?’. Hoe kunnen kinderen en jongeren een ware ‘baas’ worden over hun eigen financiën. Zeker met alle (online) verleidingen is te veel uitgeven zó gebeurd. Naast dat de scholen er aandacht voor hebben door bijvoorbeeld geldlessen, komt het ook aan de orde bij de kinder -en jongerenactiviteiten van Koppel-Swoe. Het bespreken van geldzaken is tevens een belangrijk onderdeel van de opvoeding. Mede daarom besteden we ook in de Huizen van de Buurt aandacht aan het thema (omgaan met-) geld bij bijvoorbeeld de Buurtkoffie.

Wij geloven namelijk dat geldzaken, financiële problemen en de gevolgen van financiële problemen bespreekbaar moeten zijn én op tijd besproken moeten worden. Het is belangrijk om tijdig actie te ondernemen, want geldzorgen hebben invloed op je gezondheid. Praten, maar ook kennis en informatie over geld delen.

Kennis en informatie over geld delen

Daarom besteden we tijdens de ‘Week van het Geld’ op verschillende manieren aandacht aan (omgaan met) geld door erover te praten, maar ook na te denken over geld(zorgen) en geven informatie over verschillende diensten en regelingen die je kunnen helpen. Het is belangrijk dat inwoners van de gemeente Epe weten dat die diensten en regelingen er zijn. En dat je er gratis gebruik van kunt maken. Je vindt onderaan dit artikel een overzicht van alle activiteiten in onze Huizen van de Buurt.

Pubers & Poen

In 2022 hebben we tijdens de ‘Week van het Geld‘ een inspirerende lezing met Eef van Opdorp georganiseerd. Eef is financieel coach en bekend van het tv-programma ‘Uitstel van executie’. De lezing met de titel ‘Pubers & Poen’ was voor ouders en verzorgers en ging over: zakgeld, kleedgeld, online gokken, de logica van het puberbrein, grenzen stellen en veranderingen als je kind achttien wordt. Je kunt de video aanvragen door op de button hieronder te klikken. Dan sturen wij deze per email naar je op.

Activiteiten ‘Week van het Geld’

Maandag 11 maart 2024

Dinsdag 12 maart 2024

Woensdag 13 maart 2024

Donderdag 14 maart 2024

Vrijdag 15 maart 2024

Meer informatie

Heb je vragen over het programma? Of wil je iets meer weten over een activiteit? Bel ons dan op 0578-67 67 67 of mail naar info@koppelswoe.nl

Kledinghuis

[INGEVULD] Vacature: leden Raad van Toezicht

Vanwege uiteenlopende redenen (verstrijken termijn en terugtreden) zijn wij als Raad van Toezicht van de Stichting Koppel-Swoe op zoek naar twee nieuwe leden:

 • Een lid met financiële en IT kennis
 • Een lid met kennis en ervaring in het sociale domein bij voorkeur zorg en/of welzijn.

Organisatie & Context

Koppel-Swoe maakt meedoen mogelijk!

Koppel-Swoe is de organisatie voor welzijn en kinderopvang in de gemeente Epe. Met zo’n 90 medewerkers en meer dan 300 vrijwilligers stimuleren we het welzijn en de groei van inwoners van 0-100+ jaar.

Wij geloven dat iedereen ertoe doet, kan meedoen en kan bijdragen. Alle verschillen mogen er zijn en iedereen mag zichzelf zijn. Wij geloven in een liefdevolle opvang waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen, met aandacht voor ieder kind. Wij pakken vragen van inwoners op. Voor ons is geen vraag teveel. Dagelijks werken we aan onze missie en visie gedreven vanuit een aantal kernwaarden die we als Koppel-Swoe vasthouden; toegankelijk voor een ieder en voor elkaar, pro-actief, flexibel en vriendelijk.

We zien veel nieuwe ontwikkelingen in de samenleving en in onze sector. Dat heeft invloed op ons werk. Vroegtijdige signalering, aandacht voor preventie, samen en verbinden zijn nu al woorden die een rode draad in ons werk vormen. Wij verwachten dat kinderopvang en welzijnswerk in de gemeente Epe nog belangrijker zal worden.

Welzijn

Koppel-Swoe werkt gebiedsgericht en is actief in de dorpen Epe, Vaassen, Emst en Oene. Gebiedsgericht werken gaat uit van een wijze van werken waarbij de behoefte van de inwoners centraal staat. De inwoners worden gestimuleerd en ondersteund om eigen initiatieven te ontplooien. Inwoners, organisaties en lokale overheid in een gebied werken intensief samen, waardoor maatwerk ontstaat. Zo blijft de gemeente Epe een fijne en veilige plek om te wonen en te leven. Binnen gebiedsgericht werken zijn onze speerpunten: Huis van de Buurt, armoede en schulden, eenzaamheid en gezonde leefstijl.

De diensten en activiteiten van Koppel-Swoe zijn gericht op alle inwoners van de gemeente Epe van 0-100+ jaar. Wij signaleren dat een aantal specifieke (doel)groepen extra aandacht van ons vraagt. Soms zijn er voor hen belemmeringen om mee te doen aan de samenleving. Waar nodig ondersteunen wij inwoners. De komende jaren zetten wij extra in op: jeugd, ouderen, mantelzorgers en nieuwkomers.

Kinderopvang

Bij ons staat het kind centraal. Wij sluiten aan bij de eigenheid van de kinderen en bij de fase waarin zij zich bevinden. Onze kinderopvang staat voor een goede start, voor een vertrouwde basis en een veilige plek waar kinderen kunnen groeien. Wij gaan ervan uit dat ieder kind op zijn of haar eigen manier de drang heeft om zich te ontwikkelen. Onze kinderopvang kenmerkt zich door het continu bieden van een goede pedagogische kwaliteit. Wij blijven in ontwikkeling en groeien in professionaliteit en kwaliteit.

De Functie

De Raad van Toezicht ziet, vanuit haar rol als toezichthouder toe, op besluiten die de directeur/bestuurder neemt over:

 1. De implementatie van de missie, visie, (meerjaren)strategie en meerjarenraming
 2. Het jaarplan en de jaarlijkse exploitatiebegroting (financieel, maatschappelijk en operationeel)
 3. Het jaarverslag en de jaarrekening
 4. Het beleid van de organisatie over de relatie met belanghebbenden waaronder de vrijwilligers.

De Raad van Toezicht bespreekt met de directeur/bestuurder minstens één keer per jaar de relevante strategische ontwikkelingen en implicaties voor de meerjaren-strategie en de daarbij behorende raming.

De Raad van Toezicht ziet tevens toe op een op de stichting toegesneden intern risicobeheersing- en controlesysteem en op de goede werking daarvan.

In de visie en het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht zijn verder de volgende functies van intern toezicht benoemd:

 • Het bestuur met raad ter zijde staan door te klankborden, te sparren en suggesties te doen als klankbord
 • Zorgen voor een adequate personele invulling van het bestuur van Koppel-Swoe als werkgever
 • Het eigen netwerk waar zinvol en in overleg met de bestuurder voor Koppel-Swoe inzetten
 • Zorgen voor een adequate inrichting en een adequaat functioneren van de Raad van Toezicht zelf
 • Verantwoording afleggen in het openbare jaarverslag van de stichting over de inrichting en het functioneren van de Raad van Toezicht

Algemeen kwaliteitsprofiel voor de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is een collegiaal team dat in alle wezenlijke onderdelen van haar werk in gezamenlijkheid acteert. Essentieel hierbij is dat het gaat om eenheid in verscheidenheid. Een goede balans en menging van diverse individuele perspectieven en ervaring verruimen het inzicht, de toegevoegde waarde en het oordeelsvermogen van de Raad als team.

Daarnaast is het van belang dat elke individuele toezichthouder zich persoonlijk verantwoordelijk voelt voor het eigen functioneren, bereid is zich kwetsbaar op te stellen en zich te blijven ontwikkelen. Het zijn van een teamspeler is dan ook een belangrijk vereiste.

Van leden wordt affiniteit met de branche welzijn en kinderopvang verwacht, evenals het hebben van een pro-actief kritische houding en het beschikken over een relevant netwerk in de (lokale) samenleving. Verder geldt voor de Raad van Toezicht: ontwikkelen van een werkwijze die aansluit bij de governance-eisen voor interne toezichthouders conform de twee Governancecodes Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening en Kinderopvang. De leden van de Raad onderschrijven de uitgangspunten en werkwijze van de Raad van Toezicht.

Specifiek Profiel 1

Een lid met financiële en IT kennis, die relevant is voor de toekomst van Koppel-Swoe:

 • Op strategisch niveau: betekenis onderkennen van financiële cijfers voor de continuïteit en mogelijkheden van de organisatie.
 • Adviserende rol over integratie van (bestaande) software in de bedrijfsvoering, samenwerkingsrelaties met IT partners, IT risicomanagement (waaronder wet- regelgeving m.b.t. security en privacy) zodat Koppel-SwoeS qua informatiesystemen gereed is voor de toekomst. Denk aan business intelligence, IT dashboards, datawarehouses etc.
 • Eisen van ‘good governance’ op financieel en IT gebied: ‘in control’, omgaan met accountant et cetera.
 • Ervaring met meer zakelijk ondernemen (kan, maar hoeft geen commerciële onderneming te zijn).

Specifiek Profiel 2

Een lid met kennis en ervaring in het sociale domein bij voorkeur zorg en/of welzijn:

 • Kennis en visie op (lange termijn) maatschappelijke ontwikkelingen in de werkvelden zorg, welzijn en/of kinderopvang.
 • Ervaring met samenwerkingsverbanden in het sociale domein.
 • Bij voorkeur met een gedragswetenschappelijke, medische, zorg of welzijn achtergrond.
 • Bij voorkeur ervaring in het inbrengen van klantperspectief.

Voor beide profielen is het hebben van een netwerk in de lokale gemeenschap wenselijk. Ervaring als lid Raad van Toezicht niet noodzakelijk. Wenselijk is een achtergrond vanuit opleiding en/of werk op HBO/WO-niveau.

Actuele ontwikkelingen

De eisen aan Raden van Toezicht nemen toe. De afhankelijkheid van de informatie die het bestuur verschaft neemt af. Dit uit zich onder meer in:

 • Actief acteren richting het bestuur, zonder de rol van toezichthouder te verlaten.
 • Aandacht voor de inbreng van en verantwoording aan stakeholders, zeker bij maatschappelijke ondernemingen zoals Koppel-Swoe.
 • Zichtbaar zijn: richting medewerkers, vrijwilligers en externe partijen.

Agenda bestuur en Raad van Toezicht komende jaren

Realisatie van de gewenste situatie zoals omschreven in het strategisch plan van Koppel-Swoe met missie, visie, kernwaarden en speerpunten, waaronder het volgende:

 • Pro-actief inspelen op landelijke en regionale ontwikkelingen in het sociaal domein met aandacht voor samenwerkingsverbanden. Positiebepaling op de veranderende markt voor welzijn en kinderopvang.
 • Bevorderen transparantie en anticiperen op eventuele wijzigingen in de financiering: sturen op resultaten en prijs-kwaliteit-verhouding.
 • Doorontwikkelen en verder vormgeven van het maatschappelijk ondernemerschap met aandacht voor klant- en resultaatgerichtheid.
 • Goed werkgeverschap zoals het bieden van marktconforme arbeidsvoorwaarden en ontwikkeling van medewerkers en vrijwilligers.
 • Versterken van klantenbinding door in te spelen op nieuwe vragen vanuit de samenleving en dienstverlening daarop aan te passen.

Onbezoldigde functie

Lid zijn van de Raad van Toezicht betreft een onbezoldigde functie. Wel is budget beschikbaar voor deskundigheidsbevordering, inwinnen van adviezen en overige relevante zaken.

Meer informatie

Op www.koppelswoe.nl/raad-van-toezicht vind je meer informatie. Nog vragen? Neem dan contact op met Michel Adrichem, voorzitter van de Raad van Toezicht van Koppel-Swoe, bereikbaar via 06-48 17 90 60 of mcnadr@hotmail.nl.

Solliciteren

Je sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk vrijdag 1 maart 2024. Je motivatiebrief en CV kun je uploaden via het formulier onderaan deze pagina.  Na ontvangst van je brief en CV ontvang je een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per email. Check je spam als je deze niet hebt ontvangen.

Nog niet ontvangen? Neem dan contact op met Michel Adrichem via 06-48 17 90 60 of mcnadr@hotmail.nl

In week 12 voeren wij gesprekken.

 

Sollicitatieformulier Raad van Toezicht

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Toegestane bestandstypen: jpg, pdf, png, Max. bestandsgrootte: 1 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg, pdf, png, Max. bestandsgrootte: 1 MB.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

 

[INGEVULD] Vacature Medewerker secretariaat en administratie

In verband met de uitbreiding van werkzaamheden op ons hoofdkantoor zijn wij op zoek naar een nieuwe collega voor de functie van medewerker secretariaat en administratie. In deze functie verricht je administratieve en secretariële werkzaamheden en ondersteun je je collega’s van kinderopvang en welzijn.

Medewerker secretariaat en administratie (24 uur per week)

Je bent als Medewerker secretariaat en administratie onderdeel van Koppel-Swoe: de organisatie voor welzijn en kinderopvang in de gemeente Epe. Wij houden ons bezig met opvoeden, opgroeien, welzijn en verbinden. We maken meedoen, van jong tot oud, mogelijk en gaan daarbij uit van de eigen kracht en talenten van mensen. Koppel-Swoe is present in de wijken en buurten, werkt samen met vele partners en richt zich op preventie. Wij stimuleren het welzijn en de groei van inwoners van jong tot oud.

Taken:

 • Verrichten van secretariële werkzaamheden, zoals het verzorgen van de post, reserveren vergaderruimtes, bijhouden van de kas, versturen van mailings en (complex)agendabeheer;
 • Financiële administratie: o.a. inkoopfacturen kasboek en bankboek verwerken;
 • Telefoon beantwoorden of doorverbinden;
 • Inkomende mails beantwoorden of doorsturen.

Wij zoeken:

Een enthousiaste en flexibele collega die:

 • Kennis van en ervaring heeft met Microsoft Office;
 • Het eigen werk goed en efficiënt kan organiseren, hoofd- en bijzaken kan onderscheiden
 • Toegankelijk en vriendelijk is en goed in teamverband kan werken;
 • Pro-actief is en nauwkeurig werkt;
 • Zich mondeling en schriftelijk goed kan uitdrukken;
 • Organisatie-sensitief en integer is;
 • Beschikt over minimaal VMBO werk- en denkniveau.

Wij bieden:

 • Een afwisselende functie voor 24 uur per week in een organisatie die maatschappelijk betrokken en volop in beweging is. Je hebt in deze functie o.a. het eerste klantcontact  voor ons welzijnswerk en de kinderopvang;
 • Werkdagen zijn op maandag, woensdag en vrijdag. Het zou fijn zijn als je flexibel kan zijn bij vervanging tijdens verlof en ziekte van collega’s;
 • Een aanstelling voor een periode van één jaar. Bij gebleken geschiktheid wordt het dienstverband verlengd. Een vaste aanstelling behoort tot de mogelijkheden;
 • Salariëring conform CAO Kinderopvang;
 • Verschillende secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering, een goede pensioenvoorziening en een levensfasebudget;

Solliciteren:

Herken je jezelf in het persoonlijk profiel en ben je enthousiast om bovengenoemde functie te vervullen, dan nodigen we je uit om jouw motivatiebrief inclusief C.V. hieronder in het formulier te uploaden of een mail te sturen personeelsadministratie@koppelswoe.nl onder vermelding van Vacature Medewerker secretariaat.

Meer informatie:

Meer informatie over de functie en sollicitatieprocedure is op te vragen bij Miriam Endendijk, telefonisch bereikbaar via het centrale nummer van Koppel-Swoe: 0578-67 6767 of via e-mail: personeelsadministratie@koppelswoe.nl. Meer informatie over onze organisatie vind je op www.koppelswoe.nl.

 

Sollicitatie Medewerker secretariaat en administratie

"*" geeft vereiste velden aan

Ja, ik heb interesse!

Naam*
Toegestane bestandstypen: pdf, jpg, Max. bestandsgrootte: 2 MB.
Toegestane bestandstypen: pdf, jpg, Max. bestandsgrootte: 2 MB.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Workshops ‘levend verlies’

Steunpunt Mantelzorg wil graag onderzoeken of er onder de mantelzorgers in de gemeente Epe behoefte is aan een serie workshops ‘Levend verlies’.

Levend verlies

Je hebt er misschien weleens van gehoord. ‘Levend verlies’ of ‘verlies bij leven’, het betekent dat je rouwt om iets of iemand die er nog is. Bijvoorbeeld het leven met een
partner met dementie of ander niet-aangeboren hersenletsel (NAH): de partner is er nog wel, maar niet meer zoals hij of zij ooit was. Of het verlies van het samenzijn wanneer je partner wordt opgenomen in een verpleeghuis. Denk ook aan het toekomstbeeld dat ouders verliezen, wanneer blijkt dat hun kind een beperking heeft. In bovengenoemde situaties krijgen de betrokkenen te maken met rouw, chronische rouw, dat op een of andere manier in het bestaande leven moet worden opgenomen.

Mantelzorgers en levend verlies

Mantelzorgconsulent Mia Nooteboom: “We weten dat er in de gemeente Epe mantelzorgers zijn die te maken hebben met een verlies bij leven. Het is een moeilijk item, omdat het verlies door blijft gaan, het eindigt niet. Vaak ziet de omgeving in eerste instantie wel dat er een verlies heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld omdat een partner is opgenomen in een verpleeghuis. De directe omgeving komt in de beginperiode nog wel eens langs om een praatje te maken, maar na verloop van tijd wordt dat minder.
De omgeving van de mantelzorger is er sneller aan gewend dan de mantelzorger zelf, waarvan je je kan afvragen of het ooit went, om zonder je partner in huis verder te leven. Vanuit Steunpunt Mantelzorg kom ik ook bij mensen thuis waarvan de partner bijvoorbeeld een vorm van dementie heeft. De partner, die mantelzorger is, verliest langzaamaan zijn of haar partner, wie hij of zij in wezen was”.

Doel en inhoud van de workshop

Verdriet bij de mantelzorgers kunnen we in deze workshop niet wegnemen. Wat we wel kunnen is inzicht geven in rouwprocessen en dit met elkaar bespreken. Zo verloopt bijvoorbeeld een rouwproces bij levend verlies totaal anders dan een rouwproces bij overlijden. De ervaring leert dat wanneer mensen iets meer weten over een dergelijk rouwproces, ze hun eigen situatie beter in beeld krijgen. Meer begrip voor de eigen situatie werkt heel vaak verlichtend.

Praktische informatie

We willen graag inventariseren of er behoefte is onder mantelzorgers uit de gemeente Epe om een aantal keren bij elkaar te komen om met elkaar te praten, te delen en te leren. Heb jij interesse? Dan kan je contact opnemen met Mia Nooteboom, mantelzorgconsulent bij Steunpunt Mantelzorg, via 0578-67 67 67 of steunpuntmantelzorg@koppelswoe.nl

Meer weten over Steunpunt Mantelzorg? Kijk op www.koppelswoe.nl/steunpunt-mantelzorg

Voorjaarsvakantie 2024: activiteiten voor kinderen en jongeren

Ook in de voorjaarsvakantie van 2024 organiseren we allerlei leuke activiteiten voor de jeugd uit de gemeente Epe. In onderstaand overzicht vind je op chronologische volgorde alle activiteiten voor kinderen en jongeren. Bij elke activiteit staat voor welke leeftijd en in welk dorp iets wordt georganiseerd. Voor de meeste activiteiten hoef je je niet aan te melden. Via onze online agenda vind je al onze activiteiten voor jong en oud voor de voorjaarsvakantie. Maak gebruik van de filters per doelgroep of dorp. Of download hier de flyer voor de activiteiten voor de jeugd.

Overzicht activiteiten voorjaarsvakantie 2024

Jongerenavonden (12-23 jaar) in Emst en Vaassen:

Zin in wat gezelligheid? Kom chillen in één van onze jeugdhonken. Kom alleen of met je vriendengroep. We hebben een PS5, Fifa, pooltafel, dartbord en tafelvoetbal. Eén van de jongerenwerkers is ook aanwezig.

 • Emst – de Hezebrink – woensdag (21 februari 2024) van 19.00-22.00 uur en vrijdag (23 februari 2024) van 19.00-22.00 uur);
 • Vaassen – Balai Pusat – maandag (19 februari) en woensdag (21 februari 2024) .

Hieronder vind je een overzicht van alle activiteiten. Klik op de oranje titel voor meer informatie.

Woensdag 21 februari 2024 – Sport en Spel Festival Emst – 4 t/m 12 jaar

Kom spelen met je vrienden en vriendinnen tijdens het Sport en Spel festival georganiseerd door de buurtsportcoaches. Diverse sporten, leuke spellen, voor iedereen is er iets mogelijk. Alle kinderen van 4 t/m 12 jaar zijn welkom op woensdag 21 februari 2024 van 13.00 – 14.30 uur in de gymzaal van De Hezebrink Emst.

Woensdag 21 februari 2024 – Pannenkoekenfeest in Triton – 4 t/m 12 jaar

Op woensdag 21 februari is er een pannenkoekenfeest in Triton! Kom jij gezellig proeven van onze verse pannenkoeken? Na afloop doen we nog een activiteit met elkaar.

Het pannenkoekenfeest begint om 12:00 uur en is gratis. Je kan je aanmelden bij Marlina Blokland via m.blokland@koppelswoe.nl

 Leuk om te weten: ouders kunnen eventueel deelnemen aan een verzorgde lunch. In een andere ruimte organiseren wij namelijk Samen Lunchen. De lunch kost €3,50. Aanmelden kan via Samen lunchen Triton – Koppel-Swoe (koppelswoe.nl)

Vrijdag 23 februari 2024 – Sport en Spel Festival Oene – 4 t/m 12 jaar

Kom spelen met je vrienden en vriendinnen tijdens het sport en spel festival georganiseerd door de buurtsportcoaches. Diverse sporten, leuke spellen, voor iedereen is er iets mogelijk. Alle kinderen van 4 t/m 12 jaar zijn welkom op vrijdag 23 februari 2024 van 13.00 – 14.30 uur in de gymzaal van het Kulturhus Oene.

 

© 2024 Media Magneet