Overzicht Conversatieles Nederlands

Taal (beter) leren in Huis van de Buurt

Naald en Taal. De Conversatieles. Taalkeuken. Taalkoffie. Koppel-Swoe organiseert diverse activiteiten rondom de Nederlandse taal. “We doen er alles aan om mensen die ondersteuning nodig hebben bij het leren van de Nederlandse taal een handje te helpen.” Aan het woord zijn sociaal werkers Aline Sellis en Fabienne Zoetbrood. “Veel mensen weten niet dat we dat als Koppel-Swoe doen. Daarom sommen we de diverse activiteiten hierbij graag nog even op.”

Eigenlijk is er iedere dag wel een mogelijkheid om aan te haken en beter Nederlands te leren. “Vanuit Huis van de Buurt Bloemfontein aan De Wetstraat 12 is er elke woensdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur een naaigroep actief met de titel ‘Naald en Taal’. De dames gaan dan met de naaimachine aan de slag. Maar daarbij oefenen ze de Nederlandse taal. We hebben daar een whiteboard staan waarop we tijdens deze ochtend enkele Nederlandse woorden schrijven die we behandeld hebben. De dames leren om met de naaimachine te werken en maken tassen of repareren kledingstukken. Deze creatieve activiteit bieden we aan in samenwerking met het Taalpunt van de Bibliotheek Noord-Veluwe.”

Taalkeuken

In Huis van de Buurt Triton aan de Jasmijnstraat 36 vindt er een cursus van zes weken plaats die ‘Taalkeuken’ heet. Dat is elke donderdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur. De Taalkeuken is een combinatie van taal, koken, gezondheid en budgetteren ineen, aldus Aline. “Natuurlijk is het sociale element van deze cursus heel erg belangrijk. Je komt in contact met anderen. Maar daarbij leer je ook over gezond en gemakkelijk koken. En over boodschappen doen binnen je budget. Verder is het taalonderdeel hier natuurlijk ook van wezenlijk belang.

Het is een veelzijdige mix van inwoners van diverse komaf. Bij de meeste deelnemers is Nederlands niet de moedertaal. Samen leer je namen van ingrediënten. Of ga je recepten lezen en etiketten van producten begrijpen. En uiteindelijk gaat de groep natuurlijk samen lekker eten en met elkaar kletsen. De vrijwilligers, de stagiaire en de medewerkers van Taalkeuken bewaken het proces en houden goed in de gaten of iedereen alles meekrijgt. Deze activiteit is een samenwerking met het Taalpunt van de bieb.”

Tweede cursus Taalkeuken op 29 september

De eerste cursus van zes lessen is net afgerond. Op 29 september is de tweede ronde Taalkeuken begonnen. Er doen tien personen mee. Fabienne vertelt over de werkwijze. “Elke deelnemer krijgt een uitgebreid intakegesprek. Zodat we het programma waar nodig nog kunnen aanpassen. Na de cursus gaan alle deelnemers samen evalueren. Een veelgehoorde opmerking? Deelnemers vinden het vooral leuk om Nederlandse gerechten te maken. Er wordt gekeken of we deze cursus structureel kunnen gaan aanbieden.”

Beter Nederlands leren met Taalkoffie

Elke maandagochtend doen er in Huis van de Buurt Triton zo’n vijftien dames mee met Taalkoffie. Van 9.30 tot 11.00 uur kletsen de dames over allerlei zaken. “Bijvoorbeeld over de lekkere courgettesoep die ze gemaakt hebben bij Taalkeuken. We zien dat de inwoners uit de gemeente Epe waarvan Nederlands niet de moedertaal is onze taaldiensten steeds meer weten te vinden.” De Taalkoffie wordt begeleid door twee vrijwilligers. “Deze buurvrouwen van Huis van de Buurt Triton vinden het belangrijk om de taal te stimuleren. Om zo het contact te bevorderen tussen alle buurtbewoners.” In Huis van de Buurt de Vegtelarij in Epe wordt binnenkort ook gestart met Taalkoffie.

Conversatieles in Vaassen en Epe

Ook de Conversatielessen Nederlands zijn activiteiten die Koppel-Swoe op diverse plekken in de gemeente Epe organiseert voor nieuwkomers. Aline: “Fennie van Laar geeft de conversatielessen wekelijks op dinsdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur in Huis van de Buurt Triton. Mieke Messi doet op maandagochtend van 9.30 tot 11.30 uur hetzelfde in het Kulturhus EGW (Stationsstraat 25) in Epe.” Op de vrijdagavond is er een Conversatieles Nederlands bijgekomen voor de Oekraïners. Deze wordt begeleid door Aliona Ovakimjan en vindt plaats van 19.30 tot 21.00 uur. “Dit is ook in Kulturhus EGW.

Je leest het: er gebeurt echt heel veel aan taal in onze Huizen van de Buurt. Goed Nederlands lezen en schrijven is voor iedereen belangrijk. Koppel-Swoe maakt meedoen mogelijk.”

Afsluiting conversatieles Nederlands

Kon het in de hele wereld maar zo zijn: gewoon samen soep koken en gezellig opeten……

Dit riep Mieke, onze vrijwilligster die elke maandagmorgen in Epe conversatie les begeleidt, de deelnemers zijn mensen die nieuw in Nederland zijn of hier al langer wonen en doormiddel van o.a. met elkaar praten graag hun woordenschat willen vergroten en spreekvaardigheden verbeteren.

Maandag 4 juli was de laatste conversatieles voor de zomer in Epe. Deze werd feestelijk afgesloten in de tuin van Mieke in Oene. Niet alleen de dag was warm maar vooral het onderlinge contact. De taal van gezelligheid liet vandaag nog meer zien dat er geen verschillen zijn tussen onze Oekraïense, Turkse, Colombiaanse, Wit Russische, Eritrese, Armeense, Syrische deelnemers en Nederlandse vrijwilligers. Iedereen had wat lekkers meegenomen en samen is er traditionele Oekraïense soep gekookt.
Na afloop werd er in de gezamenlijke groepsapp nog volop ervaringen en bedankjes gedeeld. Het was een ochtend met een gouden randje appte vrijwilliger Gera.

Maandag 29 augustus om 9.30 uur start de conversatieles in Epe weer.

 

 

16-03-2020 UPDATE: annulering activiteiten in verband met het coronavirus

In verband met het coronavirus wordt ook de volgende activiteiten geannuleerd:

  • De eetcafés in het Los Huus op 31 maart en in de Klaarbeek op 6 april.
  • Het Juridisch Spreekuur en de Wetswinkel.

Deze activiteiten zijn al door ons geannuleerd:

  • Steunpunt Bloemfontein in Vaassen, steunpunt Burgerenk in Epe en steunpunt de Hezebrink in Emst.
  • Ook (senioren)activiteiten zoals de seniorensportdag, conversatieles Nederlands, gymnastiek, stijldansen, ZitFit, (preventief) huisbezoek, bijeenkomsten voor mantelzorgers, bingo, jongerenavonden in Emst en het NAH Kaffee.

 

Zomerschool 2019 Epe-Heerde groot succes!

Op verzoek van de gemeenten Epe en Heerde organiseerden Koppel-Swoe en Vluchtelingenwerk Oost-Nederland deze zomer een drie weken durende Zomerschool voor kinderen van 6 tot 18 jaar. De school is bestemd voor kinderen die nog maar kort (minder dan 3 jaar) in Nederland verblijven. 

Kinderen die nog maar kort in Nederland verblijven, spreken thuis vaak hun eigen moedertaal. Om het taalniveau op peil te houden, worden er tijdens deze Zomerschool diverse leuke en uitdagende activiteiten gehouden waarin de Nederlandse taal een belangrijke rol speelt. Het ochtendprogramma telde 34 deelnemers.

Daarnaast waren er twee middagen per week activiteiten, waarbij aandacht was voor: sport, gezonde leefstijl, kunst, cultuur, techniek, natuur, theater en dans. Ook was er een excursie naar een zorgboerderij in Oene. Aan de middagactiviteiten namen ook 12 kinderen uit de gemeente Epe deel, die niet het taalprogramma volgden, maar wel in aanmerking kwamen voor de middagactiviteiten. Dit zijn bijvoorbeeld kinderen die om financiële redenen niet de mogelijkheid hebben om op vakantie te gaan. Hiermee kwam het totaal op 46 aanmeldingen voor de Zomerschool

Feestelijke einde Zomerschool 2019

De Zomerschool 2019 sloot donderdag 22 augustus net zo feestelijk af als dat deze op maandag 5 augustus begon. De ochtend begon met een activiteiten- en spellencircuit. De deelnemers lieten daarin zien wat ze hadden opgestoken van de thema’s van de Zomerschool. De oudere jongens en meisjes namen de kleintjes in hun groep onder hun hoede. Soms luidruchtig en druk, soms rustig en zorgzaam. Dat tekende precies de sfeer van 3 weken Zomerschool: iets leren over jezelf en denken aan de ander. En dat allemaal in je beste Nederlands. De volwassen begeleiders keken trots toe.

Onder leiding van meester Arend oefenden de kinderen voor de grote finale: een muziekstuk op de gitaar. Daarna begeleidden de aanwezige ouders van het ouderprogramma  hen bij het gezamenlijk bereiden van gezonde hapjes. Zo werden de drie thema’s van de Zomerschool zichtbaar: muziek, ik-jij-de ander en een gezonde leefstijl.

Vrijwilligers bedankt!

Het was een vrolijke en leerzame Zomerschool 2019. In totaal 17 vrijwilligers zetten zich in voor het taalprogramma en de middagactiviteiten voor de kinderen. Ook waren enkelen van hen nauw betrokken bij het programma voor de ouders. De Zomerschool mag zich gelukkig prijzen met de vrijwilligers: Aly, Amira, Arend, Asli, Chantal, Dineke, Esra, Gerdien, Ghassan, Hakan, Karlijn, Linda, Marleen, Roeland, Skylar, Thani en Zehra.

Namens de organisatoren Koppel-Swoe, Stichting Vluchtelingenwerk en de gemeenten Epe en Heerde: heel hartelijk dank!

Conversatieles Nederlands

Koppel verbindt culturen via gespreksgroep

Fennie van Laar stopt al haar vrijwilligheid in het bouwen van bruggen tussen vrouwen die vanuit diverse landen naar Nederland kwamen om hier een toekomst op te bouwen. Ze doet dat op geheel eigen wijze tijdens gespreksgroepen voor gevorderden en beginners.

Met de insteek om de Nederlandse taal te leren, maar met als uitkomst tevens dat mensen van diverse culturen elkaar waarderen en respecteren.

Ze wapende zich met cursussen Nederlandse taal voor buitenlanders om daar een geheel eigen dimensie aan te geven. Elke dinsdag en donderdag is ze daar met conversatieles op een bevlogen wijze mee bezig in gebouw Triton.

Accepteren en respecteren

“We vormen een hechte groep vriendinnen”, zeggen vrouwen uit de Oekraïne en Rusland. Dat geldt evenzeer voor hun gespreksgenoten uit Armenië, Turkije, de Dominicaanse Republiek en Cuba om maar wat te noemen. Ze belijden diverse geloven, behoren tot landen die elkaar in de haren zitten. “Het accent ligt op accepteren en respecteren. Op datgene wat verbindt en niet op wat je van elkaar vervreemdt.”

Fennie heeft daarvoor een antenne. Die voelspriet werkt, want van de groep van tegen de zestien vrouwen blijft er slechts zelden één weg. Alleen deze dag als de griep heeft toegeslagen. “Ik heb in de oude Eper Gemeentewoning, de Kouwenaarschool, de Bibliotheek en bij de RSG gewerkt. Op enig moment kwam ik er achter dat het omgaan met diverse nationaliteiten mijn ding was. Koppel heeft me de gelegenheid gegeven om me daar in te ontwikkelen”.

Makkelijker contact leggen door gespreksgroep

Op de een of andere manier slaagt ze er in om alle dames aan de praat te krijgen. Ze beamen dat ze door de gesprekken tijdens de conversatieles gemakkelijker contacten leggen, zich vrijer voelen. “We maken wandelingen waarbij onderweg aan bepaalde opdrachten moet worden voldaan. Ze hebben bij mij thuis gegeten. Naailessen  om zelf kleding te maken, want breed hebben ze het geen van allen. Woordzoekers geven aanleiding tot het uitleggen van begrippen die voor ons Nederlanders vanzelfsprekend, maar voor mensen uit het buitenland helemaal niet zijn”. Fennie slaagt er in om constructief over geloof en politiek te laten praten en als ze zegt dat Trump daaraan een voorbeeld kan nemen, wordt er enthousiast door alle vrouwen geknikt.

Koken

Binnenkort start een aparte kooksessie met interculturele concepten. De liefde voor de man gaat door de maag. Dat geldt evenzeer voor het begrip voor de ander. De vrouwen zijn er inmiddels ook achter dat in de regio het uitgesproken ‘ja’ niet altijd die betekenis heeft. Als het zoiets is in de geest van aarzelend  ‘ja’ moet eerder aan nee worden gedacht. En dat leidt in andere culturen met meer openheid tot grote verwarring.

Laat helder zijn dat ze zonder uitzondering hun nieuwe vaderland waarderen. Via een whatsapp-groep houden ze elkaar op de hoogte, treuren en lachen samen. Gelachen wordt er ook. Bij een kwartetspel, bij het verhaspelen van hebben en zijn. Nog nooit heeft één euro per week aan deelnamekosten zoveel rendement opgeleverd.

Meer informatie over de conversatielessen? Kijk dan op deze webpagina of neem contact op met Koppel via info@koppelepe.nl of 0578-676767.

Foto: Fennie (geheel links) in aangenaam gesprek met een deel van de groep. Wandelen en koken behoren tot haar hobby’s en ze doet verder werk voor Amnesty International.

Tekst en foto: Dick van der Veen (Veluweland)

Nederlands leren door te converseren

Goed Nederlands leren door met elkaar te converseren. Dat is een initiatief van Koppel dat anderstaligen ondersteunt om de Nederlandse taal onder de knie te krijgen. Fennie van Laar is één van de vrijwilligers die wekelijks twee groepen begeleidt in wijkgebouw Triton in Vaassen.

Eén groep voor beginners en een groep voor gevorderden. Iedere groep bestaat uit ongeveer acht vrouwen van verschillende nationaliteiten (Turkije, Polen, Tsjechië, Iran, Somalië, Syrië, Oekraïne en de Dominicaanse Republiek).

Naast Nederlands leren ook ruimte voor cultuur

Behalve dat men de Nederlandse taal leert spreken, is het ook heel boeiend en leerzaam om meer van elkaars cultuur en achtergrond te weten, vertelt Fennie. “Ik merk dat er hierdoor begrip en respect voor elkaar ontstaat. Het mes snijdt dus aan twee kanten.”
Volgens Fennie is het sociale contact, ontmoeting en de gezelligheid in deze groepen ook heel belangrijk. “Het spat er soms van af, dan moeten ze even tot de orde worden geroepen. Ze hebben elkaar veel te vertellen als ze elkaar een week niet hebben gezien. Dan is het heel mooi om te zien dat ze, vaak met handen en voeten, toch hun boodschap aan de ander duidelijk kunnen maken.”

Voldoening en energie

Fennie is al 4 jaar een enthousiaste en gedreven vrijwilliger voor de conversatieles Nederlands van Koppel. Ook in de jaren daarvoor heeft zij zich altijd ingezet in het leren van de Nederlandse taal aan anderstaligen, vertelt Fennie. “Toen ik 30 werd en jaren als directiesecretaresse had gewerkt, kwam ik tot de ontdekking dat dit mij geen voldoening meer gaf. Toevallig ontmoette ik iemand die Nederlandse taalles aan buitenlandse vrouwen gaf (Alie Bakker). Zij deed dit via de Stichting Buitenlandse Werknemers in Epe en Stichting Komma. Zij vroeg of dit niets voor mij was. Zo gezegd, zo gedaan.”

“Ik heb toen een paar keer proef gedraaid en het sprak mij meteen aan, ik voelde me als een vis in het water.  Deze lessen werden toen nog in de oude gemeentewoning gegeven, waar ik nu regelmatig heren zie biljarten.”
“Van de stichting Komma mocht ik de opleiding NT2 doen. In totaal heb ik 11 jaar les gegeven, zowel in Epe als in Vaassen. Daarna kon ik een baan in de openbare bibliotheek krijgen (via een regeling van de gemeente) waar ik 6 jaar heb gewerkt. Toen nog 11 jaar in de mediatheek van de middelbare school de RSG in Epe.”
“Omdat beide banen via een regeling waren, moest ik met 65 jaar stoppen. Ik had geen zin om thuis te zitten en heb me toen gemeld bij Koppel. Ik heb een gesprek gehad met Bilge Yeleser, sociaal werker en wat bleek? Koppel was van plan om taallessen voor buitenlandse vrouwen te organiseren, dus ik kwam op het goede moment. Ik geef nu al weer voor het 4e jaar conversatieles. Met heel veel plezier. Het geeft mij voldoening en energie om andere mensen te kunnen helpen. Daarom doe ik dit!”

Variatie in het lesprogramma

Iedere les ziet er weer anders uit. Fennie werkt met het boek ‘Nederlands voor buitenlanders’, met leeslessen, invuloefeningen en woordenlijsten. De werkwoorden en grammatica worden spelenderwijs behandeld in de lessen.
Vervolgens bedenkt ze zelf weer oefeningen en werkt met woordzoekers, rebussen en kruiswoordraadsels. De deelnemers leren veel nieuwe woorden. Met deze woorden maken ze dan weer zinnen (mondeling). Telefonisch (fictief) een afspraak maken met een huisarts, kapper of het ziekenhuis is tevens een onderdeel van de lessen. Als afwisseling wordt er een paar keer per jaar samen gekookt en smult men van ‘inheemse’ gerechten en natuurlijk ook van de Hollandse pot. “Er worden dan steevast recepten uitgewisseld. Als afsluiting van de periode voordat de zomervakantie begint, wordt er een uitje georganiseerd. Dit keer gaan we, op verzoek van een deelneemster, naar Paleis Het Loo.”

Naailes

Tijdens de conversatielessen is er vanuit de deelnemers het idee ontstaan om samen te gaan naaien. Een aantal dames doet dit vaker en vindt het leuk om dit te leren aan de rest van de geïnteresseerde deelnemers.
Deze lessen zijn uiteraard niet alleen voor de deelnemers van de conversatielessen. Iedereen is welkom! De lessen starten op dinsdag 22 maart en zijn van 13.30 tot 15.30 uur in het Triton gebouw aan de Jasmijnstraat 36 in Vaassen. Kosten per les bedragen € 1.

Vaassen (Triton gebouw, Jasmijnstraat 36)

Docent: Fennie van Laar

Dinsdag: 10.00 – 12.00 (gevorderden)

Donderdag: 10.00 – 12.00 (beginners)

Epe (kindercentrum Kierewam, Kerkenveld 10/12)

Docent: Mieke Messi

Maandag: 9.30 – 11.30

De kosten per les zijn € 1.  In de schoolvakanties zijn er geen taallessen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Fabienne Zoetbrood via f.zoetbrood@koppelepe.nl of 0578-676767.

nederlands leren

© 2022 Media Magneet