Overzicht Formulierenteam

[INGEVULD] Vacature: Medewerker Formulierenteam en Juridisch Advies

Koppel-Swoe is de organisatie voor welzijnswerk en kinderopvang in de gemeente Epe. Wij stimuleren het welzijn en de groei van jong tot oud. Dit doen wij vanuit de visie dat iedereen er toe doet, kan meedoen en bijdragen. Alle verschillen mogen er zijn en iedereen mag zichzelf zijn. Wij pakken vragen van inwoners op. Voor ons is geen vraag te veel. Voor onze diensten Formulierenteam en Juridisch Advies zijn we op zoek naar een medewerker voor 14 uur per week.

Medewerker Formulierenteam en Juridisch Advies (14 uur per week)

Het Formulierenteam (FT) biedt hulp en advies bij formulieren en financiën aan inwoners van de gemeente Epe. Het team bestaat uit een groep van ruim 20 enthousiaste vrijwilligers onder leiding van een coördinator. Vragen aan het Formulierenteam komen soms direct van inwoners, maar ook van organisaties waar we mee samenwerken. Na een intake gaat één van de vrijwilligers aan de slag met de hulpvraag. Bij Juridisch Advies (JA) helpt een team van (vrijwillige) juristen bij het zoeken naar antwoorden op lastige vragen op administratief, financieel en juridisch gebied. Het advies is gratis.

Taken & verantwoordelijkheden:

 • Het voeren van intakegesprekken met inwoners voor het Formulierenteam. Het matchen van hulpvraag aan vrijwilliger. Registeren en monitoren van de hulpvraag. Waar nodig doorverwijzen intern of extern.
 • Actueel houden van overzicht van regelingen en voorzieningen op het gebied van inkomensondersteuning.
 • Voorbereiden van de vrijwilligersbijeenkomsten Formulierenteam en uitnodigen van gastsprekers, verzorgen van roosters, agenda en notulen.
 • Werving, selectie en inwerken nieuwe vrijwilligers.
 • Faciliteren van vrijwilligers, d.m.v. bijeenkomsten, trainingen, digitale en administratieve ondersteuning, delen van informatie waarmee kennis vergroot wordt.
 • Roosters maken voor de inloopuren Formulierenteam en Juridisch Advies (en hier contactpersoon voor zijn).
 • Interne samenwerking o.a. door aan te sluiten bij overleg Gebiedsteams Koppel-Swoe.
 • Jaarlijkse campagnes (Week van het geld, zorgverzekering en belastingaangiftes).
 • Vergroten bekendheid van het Formulierenteam & Juridisch Advies.
 • Andere voorkomende werkzaamheden rondom marketing en communicatie ten behoeve van Formulierenteam & Juridisch Advies.

 Persoonlijk profiel:

 • MBO/HBO werk- en denkniveau.
 • Mensgericht: je maakt makkelijk contacten hebt inlevingsvermogen;
 • Je kunt nauwkeurig en zelfstandig werken en bent goed in het organiseren van je eigen werkzaamheden;
 • Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van Nederlandse taal;
 • Handig met digitale werkomgevingen.

Wij bieden:

 • Een afwisselende functie als medewerker voor 14 uur per week in een organisatie die maatschappelijk betrokken en volop in beweging is.
 • De looptijd van de aanstelling is een jaar met de mogelijkheid tot verlenging. In onze organisatie starten we continu nieuwe projecten en diensten op, bij wederzijdse tevredenheid is er de mogelijkheid om je uren uit te breiden;
 • Werktijden die je in overleg flexibel kunt inzetten;
 • Salariëring conform de CAO Sociaal werk;
 • Verschillende secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering, een goede pensioenvoorziening, een loopbaanbudget en een individueel keuzebudget;
 • Een combinatie met andere vacatures binnen Koppel-Swoe behoort tot de mogelijkheden.

Solliciteren op de functie van medewerker Formulierenteam en Juridisch Advies:

Herken je jezelf in het persoonlijk profiel en ben je enthousiast om bovengenoemde functie te vervullen, dan nodigen we je uit om voor 18 december 2023 jouw motivatiebrief inclusief C.V. naar Koppel-Swoe te sturen via personeelsadministratie@koppelswoe.nl onder vermelding van Vacature medewerker FT en JA.

Meer informatie

Meer informatie over de functie en sollicitatieprocedure is op te vragen bij Mandy Drost of Ria Steentjes, telefonisch bereikbaar via het centrale nummer van Koppel-Swoe: 0578 676767 of via e-mail: formulierenteam@koppelswoe.nl. Meer informatie over onze organisatie vind je op www.koppelswoe.nl.

Terugblik 2022 in vogelvlucht

We bieden veel diensten aan, organiseren talloze ontmoetingen en activiteiten, geven informatie en advies aan inwoners en werken samen met vele partners. Ons jaarlijkse verslag, dat we aanleveren bij college en ambtenaren, is dan ook een best lijvig document waar je even voor moet gaan zitten. Tegelijkertijd is dit jaarverslag 2022 ook een geweldige terugblik op wat er allemaal speelt in de gemeente Epe en hoe wij daar als Koppel-Swoe, samen met onze medewerkers, vrijwilligers en samenwerkingspartners, mee om zijn gegaan. In dit artikel nemen we je in vogelvlucht mee door ons verslag. 

Je komt hieronder regelmatig oranje woorden tegen. Als je daarop klikt, kun je achterliggende artikelen of dienstenpagina’s bekijken voor meer verdiepende informatie. Heb je alsnog vragen, opmerkingen of ideeën? We horen ze graag! Mail ons via info@koppelswoe.nl of bel 0578-67 67 67.

Terugblik 2022 in vogelvlucht

Gebiedsgericht werken: gebiedsregisseurs, sociaal werk en Huizen van de Buurt

Gebiedsgericht werken is en blijft een belangrijke pijler in ons werk. In 2022 gingen we binnen Koppel-Swoe over naar het werken met twee gebiedsteams (Epe-Oene en Vaassen-Emst). In ieder gebiedsteam zitten een gebiedsregisseur en sociaal werkers. We bespreken overkoepelende gebiedsgerichte thema’s integraal en leggen nog meer verbinding tussen onze eigen diensten en die van onze samenwerkingspartners. In het concept van gebiedsgericht werken vormen de fysieke gebiedsgerichte locaties een belangrijke schakel in de driehoek met de gebiedsregisseurs en sociaal werkers.

Huis van de Buurt

De afgelopen jaren zijn we gegroeid naar acht gebiedsgerichte locaties. Gebiedsgericht werken gebeurt steeds meer in én vanuit deze laagdrempelige en zichtbare locaties. Inwoners kunnen hier terecht voor ontmoeting, activiteiten, informatie en advies. Wij organiseren zelf activiteiten (op basis van de vragen die er zijn), maar buurtbewoners of andere (maatschappelijke) organisaties kunnen ook zelf activiteiten organiseren. Om inwoners en partners eenduidig te kunnen wijzen op de functies van onze locaties, was het van belang dat er één naam kwam voor onze locaties (i.p.v. de organische wildgroei aan benamingen). Per 1 juni 2022 zijn we al onze locaties daarom Huis van de Buurt gaan noemen. Zo is het voor inwoners, lokale overheid en onze samenwerkingspartners duidelijk waar we voor staan en waar onze accommodaties voor bedoeld zijn.

We zien dat diverse partners gebruikmaken van onze inloopuren, aansluiten bij activiteiten of onze gebiedsgerichte locaties zelf gebruiken voor bijvoorbeeld activiteiten en één op één gesprekken met inwoners. Huis van de Buurt Triton kreeg met de heropening als eerste locatie de herkenbare look & feel van Huis van de Buurt. In 2023 volgen ook de andere Huizen van de Buurt. Vier Huizen van de Buurt zijn ook aangewezen locaties voor Buurtpunten. In de praktijk zien we dat Buurtpunt-bezoekers ook gebruik maken van de andere Huizen van de Buurt.

(links: de nieuwe herkenbare oranje huisstijl van Huis van de Buurt, rechts: sociaal werker Margriet op bezoek bij De Hoeksteen in Emst)

Ontmoeting

Op verschillende plekken in de gemeente Epe organiseren we, zoveel mogelijk samen met actieve inwoners, activiteiten die gericht zijn op elkaar ontmoeten, nieuwe contacten leggen en onderhouden en een fijne en zinvolle dagbesteding. Meestal onder de vlag van Huis van de Buurt en/of Buurtpunt. Vaak als ontmoetingsplek voor buurtbewoners, maar ook als ontmoetingsmoment voor gelijkgestemden. Zoals bijvoorbeeld: BuurtkoffieConversatieles NederlandsEetcafé, Turkse Vrouwengroep, Groet & Ontmoet (junior), NAH-kaffee, Zomer- en winteruitjes en het Repair Café.

(links: Groet & Ontmoet junior in Huis van de Buurt Triton, rechts: Eetcafé in Het Praathuis)

Individuele inwonerondersteuning

Met Buurtbemiddeling leveren onze vrijwillige buurtbemiddelaars een positieve bijdrage aan het samenleven als buren in de gemeente Epe. Buurtbemiddeling doet dat in het bijzonder bij (dreigende) conflictsituaties tussen buren. Door buren te begeleiden bij het oplossen van de onderlinge spanningen en conflicten, werken de bemiddelaars onder andere aan het herstellen van de communicatie en het bevorderen van wederzijds respect. In 2022 liep het aantal aanvragen (30) terug naar het niveau van vóór corona. Positief is dat we nog steeds merken dat in sommige situaties de melder, na een gesprek met de coördinator, toch nog een keer zelf het gesprek met de buren aangaat. In andere situaties worden de buurtbemiddelaars ingezet om, in goed gesprek, met de melder en de buren te zoeken naar oplossingsrichtingen voor het probleem dat is ontstaan.

Buurtsport en hun platform Heel Epe Beweegt focusten zich ook het afgelopen jaar op het aanmoedigen van een gezonde en actieve leefstijl voor 0-100+. Door de buurtsportcoaches zijn ontzettend veel activiteiten georganiseerd. Fijn waren de inzet van NPO-gelden, waarmee we een extra buurtsportcoach konden inzetten en zo meer konden organiseren voor en ondersteunen bij activiteiten voor de jeugd. We hebben bijvoorbeeld tijdens alle schoolvakanties activiteiten voor kinderen en jongeren, wijksportactiviteiten, beweegmiddagen en pauzesport bij diverse school- en BSO locaties georganiseerd. Met het Lokaal Sport- en Beweegakkoord (20.000 euro beschikbaar) nodigen we inwoners en verenigingen uit om plannen in te dienen om met plezier te kunnen sporten en bewegen.

Er kwamen voor cliëntondersteuning in totaal 104 aanmeldingen bij ons binnen. Aanmeldingen van inwoners die informatie, advies en (kortdurende) ondersteuning nodig hebben op het gebied van: vraagverheldering en waar nodig doorverwijzing, toeleiding naar zorg en maatschappelijke ondersteuning en klachten en bezwaarprocedures. Die zijn opgepakt door onze cliëntondersteuners (tevens welzijnscoaches van Welzijn op Recept). In ieder gebiedsteams (zie gebiedsgericht werken) is nu een cliëntondersteuner aanwezig.

EpeDoet! is het onafhankelijke platform voor vrijwilligerswerk in de gemeente Epe. Alle inwoners, organisaties en verenigingen kunnen bij EpeDoet! terecht met vacatures en vragen over vrijwilligerswerk. Werving en delen van informatie via www.epedoet.nl en social media. In 2022 ontvingen we 77 aanmeldingen van inwoners om vrijwilligerswerk te gaan doen, 33 vragen van inwoners, omdat ze hulp van een vrijwilliger nodig hadden, 76 vragen van organisaties en verenigingen, die op zoek waren naar vrijwilligers en 18 verzoeken voor maatjes via EpeDoet! We hebben ons ingezet voor de opvang van Oekraïners. Vrijwilligers zijn gekoppeld, we hebben vraag en aanbod bij elkaar gebracht en een wegwijzer ontwikkeld.

(links: Buurtsport in actie tijdens De Sprenge Trailrun, rechts: EpeDoet! werft vrijwilligers tijdens de Pleinmarkt)

In 2022 hebben de 23 vrijwilligers van het Formulierenteam 303 inwoners geholpen op het gebied van administratie en financiën. Samen met inwoners werden voorzieningenchecks uitgevoerd, zodat alle regelingen optimaal gebruikt werden. Naast alle vragen die het Formulierenteam normaal te verwerken krijgt, waren we dit jaar druk met vragen rondom de energietoeslag en de gemeentepolis (collectieve zorgverzekering) die zijn rentree heeft gemaakt. Ook zijn de inloopuren in de verschillende Huizen van de Buurt uitgebreid. We streven ernaar om mensen met financiële problemen in een vroeg stadium te ondersteunen.

De 7 vrijwilligers van Juridisch Advies helpen inwoners van de gemeente Epe bij het beantwoorden van lastige vragen op administratief, financieel en juridisch gebied. Het advies is gratis. Iedere week is er in een Huis van de Buurt in de gemeente Epe een inloopmoment. 59 Inwoners bezochten de inloopuren en er werden 8 mensen buiten het spreekuur om geholpen. De meeste vragen hebben betrekking op huren/wonen, scheiding, arbeidscontracten en financiële geschillen.

Bij Maatjes draait het om persoonlijk contact tussen mensen. Samen iets doen waar je allebei plezier aan beleeft. In 2022 zijn er 86 gesprekken gevoerd met mensen die een maatje willen. Voor 65 mensen is een maatje gevonden, voor 10 mensen wordt nog gezocht naar een maatje en 11 mensen doen nu mee met activiteiten van Koppel-Swoe. Van de gevoerde gesprekken waren er 33 onder de 27 jaar. Organisaties konden via EpeDoet! zelf een oproep plaatsen om samen met een inwoner/cliënt een maatje te zoeken. 18 Organisaties hebben hiervan gebruik gemaakt.

Steunpunt Mantelzorg biedt gratis en onafhankelijk informatie, advies, ondersteuning en begeleiding aan mantelzorgers van alle leeftijden in de gemeente Epe. Eind 2022 stonden er 976 volwassen mantelzorgers geregistreerd. (Voor jonge mantelzorgers zie onder jeugd). We hebben 6 emailnieuwsbrieven verstuurd, verschillende activiteiten en mantelzorgwaardering georganiseerd.

(links: Steunpunt Mantelzorg bedankt mantelzorgers met een bloemetje, rechts: de vrijwilligers en coördinatoren van Het Formulierenteam)

Thuis Wonen Nu en Later (TWNL) levert een bijdrage aan het zelfstandig blijven van mensen en het (veilig) thuis wonen, daar waar mogelijk. Dat doen we door preventieve huisbezoeken en woningchecks. Vrijwilligers voeren de taken van TWNL uit.

Met Welzijn op Recept (WOR)werkten we nauw samen met huisartsen, praktijkondersteuners, wijkverpleegkundigen, sociaal werkers, cliëntondersteuning en maatschappelijk werkers. Afgelopen jaar is WOR ook opgestart in Emst/Vaassen. Er werden 263 mensen met psychosociale klachten doorverwezen. Deelnemers werden geholpen én gestimuleerd om deel te nemen aan diverse activiteiten gericht op ontmoeting, creativiteit, sport en bewegen of een combinatie hiervan. Vaak is het steuntje in de rug voldoende, zodat mensen weer in hun kracht komen te staan en opnieuw mee kunnen doen aan de maatschappij.

Was & Strijk is een participatie- en re-integratieplek voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. En een algemene (voorliggende) voorziening in de thuiszorg voor alle inwoners van de gemeente Epe. De werkleerplek bij Was & Strijk is uniek en biedt met behalen van basiszorg diploma een opstap naar een werkleerbaan bij Viattence en WZU als zorgassistent in ouderenzorg. We hebben meer diversiteit in klanten: particulieren (met en zonder Wmo), B&B’s, vakantiewoningen, sportverenigingen, kantines, wassen op Viattence-locaties en wassen voor opvanglocaties voor vluchtelingen.

Jeugd

Sinds het begin van corona is er een groeiende zorg over jongeren en hun (mentale) gesteldheid. Vanuit het rijk is er extra geld beschikbaar gesteld om meer jongerenwerkers in te zetten om deze zorg te verkleinen. In 2022 is er aan de formatie van vier jongerenwerkers vastgehouden. Met als positief gevolg dat we meer preventief werk hebben kunnen verrichten, zowel individueel als in groepsverband op straat en in onze jongerencentra. We kunnen op deze manier beter inspelen op de behoefte van jeugd en grotere aantallen jongeren bereiken. Deze formatie blijft in 2023 hetzelfde. We hoeven dus geen jongerenwerkactiviteiten af te schalen.

Koppel-Swoe is voor de doelgroep Jeugd kernpartner van het CJG samen met Vérian en de GGD. Het CJG is in Epe de spin in het web als het gaat om ondersteuning en zorg voor kinderen en jongeren. De kernpartners werken samen met als doel: een goed gecoördineerde en kwalitatief goede samenwerking voor een lokale preventieve aanpak en het integraal oppakken van vragen en signalen. In 2022 is de samenwerking met het CJG nog meer versterkt door jongerenwerk aan te laten sluiten bij het casusoverleg en het CJG breed overleg.

Online onderzoek jongerenwerk

Begin 2022 hebben we een online onderzoek afgerond naar aanleiding van signalen van jongeren en ouders. Doel van het onderzoek was meer inzicht krijgen in hoe jongeren hun vrije tijd besteden én waar behoefte aan is bij de leeftijdsgroepen 12-16 jaar en 17-23 jaar in het dorp Epe. 397 Personen (waarvan 232 jongeren) hebben het onderzoek ingevuld. De uitkomsten zijn besproken met de Jeugdtafel. Een opvallende uitkomst was dat volwassenen (24+) het zorgelijk vinden dat er geen plek is voor jongeren. Een veilige omgeving en de mogelijkheid om andere jongeren te ontmoeten worden het meeste genoemd. Ook wordt er regelmatig verwezen naar eigen ervaringen in jeugd (in deze gemeente) en zorgen over ‘hangjongeren’.

Activiteiten

Op verschillende locaties in de gemeente Epe organiseren we kinderwerk. Daarmee bieden we gemiddeld 50 kinderen van 4-12 jaar wekelijks een veilige en gezellige plek om in hun vrije tijd samen bezig te zijn en nieuwe ervaringen op te doen. Een plek waar creativiteit, bewegen en gezondheid gestimuleerd wordt en waar aandacht is voor het kind.

(links: onze jongerenwerkers, rechts: kinderen maken gezonde snacks tijdens een kindermiddag)

Voor jongeren organiseren we in Huizen van de Buurt De Hezebrink in Emst en Balai Pusat en Triton in Vaassen per locatie 2 à 3 keer per week een jongerenavond. Op verzoek van jongere nieuwkomers organiseren we ook een avond apart voor hen. In Epe is met Huis van de Buurt Vegtelarij eindelijk ruimte gevonden voor jongerenavonden. Daar zijn we begin 2023 gestart.

Voor jongeren met een (licht) verstandelijke beperking en/of jongeren die door bijvoorbeeld psychische of sociale problematiek weinig aansluiting vinden met leeftijdsgenoten organiseren we Groet & Ontmoet junior. In de oneven weken in Huis van de Buurt Triton Vaassen, in de even weken bij Zideris in Epe. In 2022 hadden we 23 verschillende deelnemers.

Van 1 t/m 18 augustus hebben we in samenwerking met STIP Heerde tijdens de zomervakantie een Zomerschool georganiseerd voor kinderen (6-12 jaar) van nieuwkomers, die korter dan 5 jaar in Nederland wonen, kinderen met een leerachterstand als gevolg van COVID-19 en kinderen uit gezinnen met een financiële achterstand. Dit jaar was het thema ‘Wereldreiziger’. Er deden 100 kinderen mee uit de gemeentes Epe en Heerde. Ze waren tussen de 6 en de 12 jaar oud. Twintig van hen waren van Oekraïense komaf.

Ondersteuning

Voorlichting, bewustwording en activering spelen een belangrijke rol in ons (preventie)werk. Met JOGG richten we ons op een ‘gezonde jeugd, een gezonde toekomst’ en organiseerden we in kader van ‘gezonde jeugd, een gezonde toekomst’ onder andere de drinkwater-challenge, snoepgroentecampagne en de campagne ‘Trommel zonder rommel’. Ook organiseerde we samen met Moedige Dialoog Epe de interactieve workshop ‘Pubers & Poen’ met financieel coach Eef Opdorp. Met Buurtsport organiseerden we diverse beweegactiviteiten voor kinderen en jongeren.

(links: start snoepgroentecampagne op basisschool, rechts: een goed bezochte lezing ‘Pubers & Poen’ van financieel coach Eef van Opdorp)

Steunpunt Mantelzorg biedt informatie, ondersteuning, ontmoeting en advisering aan jonge mantelzorgers t/m 24 jaar en hun (in)formele netwerk. Eind 2022 stonden er 177 jonge mantelzorgers geregistreerd. We ervaren dat het belangrijk blijft om deze doelgroep bij zowel informele als professionele netwerken onder de aandacht te brengen. Bewustwording en erkenning van deze onzichtbare doelgroep blijft van belang. Jonge mantelzorgers komen vrijwel niet met individuele vragen, maar laten zich wel samenbrengen door onze activiteiten.

Met onze (vrijwillige) Steunouders zijn we betrokken geweest bij 44 gezinnen (kinderen en ouders), die door omstandigheden een helpende hand kunnen gebruiken. De behoeften, vragen en grenzen van het gezin/de ouder vormen daarbij het uitgangspunt. De ouder bepaalt aan welke vorm van ondersteuning of hulp hij/zij behoefte heeft en houdt daarmee de regie in handen. Ouders worden geactiveerd en ondersteund om weer vertrouwen te krijgen in zichzelf en hun probleemoplossend vermogen.

Met 39 vrijwilligers helpen we met de VoorleesExpress gezinnen om de taalontwikkeling van hun kinderen (van 2 tot en met 8 jaar) te stimuleren. Een vrijwilliger komt twintig weken bij hen thuis en maakt de kinderen én ouders enthousiast over (interactief) voorlezen, boekjes en verhalen. De ouders krijgen hulp om het voorlezen zelf voort te zetten.

Kinderdagopvang, peuteropvang en BSO

De kinderopvang van Koppel-Swoe heeft zeven peuterspeelzalen in Epe, Emst, Oene en Vaassen, waar pedagogisch medewerkers professioneel werken aan de ontwikkelingsstimulering van peuters. Op alle locaties wordt Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) geboden. Alle pedagogisch medewerkers van de kinderdagopvang, peuteropvang en peuterspeelzaal zijn gestart met de tweejarige opleiding ‘Startblokken’. Een opleiding waarin zij leren werken volgens deze methodiek, gericht op spel en interactie. Onze kinderopvang groeit nog steeds. We hopen in 2023 een nieuwe locatie te open. In MFC Kleurrijk zijn we de Sport BSO gestart.

Nieuwkomers

Koppel-Swoe neemt na 8 maanden de begeleiding van nieuwkomers (statushouders) van Vluchtelingenwerk over. Twee sociaal werkers (Vaassen/Epe) ondersteunen nieuwkomers bij hun verdere integratie/participatie. De sociaal werkers en coördinator Formulierenteam nemen deel aan het overleg ‘Inburgering in Epe’. Hier wordt nauw samengewerkt met alle organisaties die betrokken zijn bij nieuwkomers.

(links: jonge nieuwkomers tijdens de Zomerschool, rechts: een gezellige afsluiting van een reeks conversatielessen)

Door vrijwilligers worden verschillende taalactiviteiten in de Huizen van de Buurt georganiseerd. Daarbij gaat het om het vergroten van de Nederlandse woordenschat, spreekvaardigheid en het verbeteren van de zelfredzaamheid en participatie van nieuwkomers, allochtone vrouwen en mannen en laaggeletterden. Oftewel: Nederlands oefenen door met elkaar te praten, koffie te drinken, lezen, schrijven, koken, naaien en spelen. Deelnemers zijn afkomstig uit: Nederland, Turkije, Somalië, Dominicaanse Republiek, Tsjechië, Iran, Syrië, Afghanistan, Armenië, Wit-Rusland, Oekraïne en Marokko.

Onze organisatie

In 2022 hebben we verder gewerkt aan ons strategisch beleid. Dat is onze visie op de huidige samenleving, hoe we onze rol als organisatie daarin zien en welke speerpunten we de komende tijd meer aandacht willen geven om nog meer impact te maken. De strategie is tot stand gekomen naar aanleiding van diverse gesprekken met onze medewerkers, vrijwilligers, inwoners, gemeente en samenwerkingspartners.

(onze nieuwe strategie grafisch weergegeven)

We zien veel nieuwe ontwikkelingen in de samenleving en in onze sector. Dat heeft invloed op ons werk. Denk bijvoorbeeld aan de plannen rondom (bijna gratis) kinderopvang, personeelstekort, de dubbele vergrijzing, steeds meer armoede en toenemende druk op de zorg. Vroegtijdige signalering, aandacht voor preventie, samen en verbinden zijn nu al woorden die een rode draad in ons werk vormen. Wij verwachten dat kinderopvang en welzijnswerk in de gemeente Epe nog belangrijker gaan worden. In december 2022 hebben we stakeholders, ouders en vrijwilligers geïnformeerd met een artikel over onze strategie. Ook hebben we toegezegd om in 2023 via onze emailnieuwsbrief de speerpunten toe te lichten met voorbeelden uit onze praktijk. Inmiddels hebben we een toelichting gegeven op onze kinderopvang, gebiedsgericht werken en armoede en schulden. Ben je geïnteresseerd om onze emailnieuwsbrief ook te ontvangen? Meld je dan aan via deze link.

Vragen over ons jaarverslag?

Veel diensten en veel activiteiten: het leidt (helaas) tot veel tekst. Heb je nog vragen of opmerkingen over ons jaarverslag of onze diensten? Stel je vraag dan via info@koppelswoe.nl.

Enthousiaste vrijwilligers gezocht voor het Formulierenteam

Steeds meer inwoners van de gemeente Epe weten de weg naar het Formulierenteam van Koppel-Swoe te vinden. Door de grote toename van het aantal hulpvragen zijn nieuwe vrijwilligers van harte welkom!

Onze vrijwilligers helpen mensen bij (thuis)administratie en financiën. De vragen die binnenkomen zijn zeer divers, van hulp bij het aanvragen van energietoeslag tot hulp bij belastingaangifte, hulp bij betalingsproblemen of het aanvragen van voorzieningen zoals een parkeerkaart en natuurlijk het invullen van formulieren.

Het team bestaat uit een groep van enthousiaste vrijwilligers en twee medewerkers van Koppel-Swoe.

Wat verwachten we van jou?

 • Een integere en doortastende aanpak
 • Kennis van onderwerpen zoals belastingaangifte, toeslagen of administratie is gewenst maar zeker niet vereist
 • Motivatie om anderen te helpen

Wat mag je van ons verwachten?

Je komt terecht in een warme groep vrijwilligers die hun kennis en ervaring graag met je delen.

 • Deskundige begeleiding vanuit Koppel-Swoe
 • Basistraining thuisadministratie van het NIBUD
 • Alle informatie verzameld in een kennismap om goed je werk te kunnen doen
 • Maandelijkse bijeenkomsten met het hele team
 • Een flexibele aanpak

Heb je interesse? Of wil je meer informatie?

Neem dan contact op met Mandy Drost of Ria Steentjes, telefonisch bereikbaar via het centrale nummer van Koppel-Swoe: 0578 676767 of via e-mail: formulierenteam@koppelswoe.nl.

Gerard en Bas: eerwaardig naar elkaar

Je zult als ondernemer maar jarenlang gebouwd hebben aan je eigen bedrijf dat uiteindelijk letterlijk in vlammen opgaat. Dan zit je in zak en as. Je zult als Epenaar maar altijd hard gewerkt hebben en dan ineens getroffen worden door een herseninfarct en een periode lang niet veel kunnen. Ook dan geldt ineens dezelfde uitdrukking: in zak en as zitten. Toch komen de twee werelden van Bas (voorheen Mohamed geheten) Tahiri en van Gerard Dijkstra een paar jaar geleden op bijzondere wijze bij elkaar. Ze ondersteunen elkaar letterlijk en figuurlijk. Ze pakken de zak op en ruimen de as. Ze helpen elkaar. En kijk eens waar dit duo mede door hun beider niet aflatende hulp nu staan.

Gerard Dijkstra herinnert zich het eerste contact met Bas nog goed. “Ik was vrijwilliger bij het Formulierenteam van Koppel-Swoe en kreeg het verzoek of ik een inwoner van Epe kon helpen met zijn administratie.” Gerard wordt geconfronteerd met een zeer gemotiveerde ondernemer. Iemand die ooit gevlucht is uit Afghanistan, maar inmiddels op indrukwekkende wijze zijn leven in en rondom Epe opgebouwd heeft. Toch zijn er schulden. Er is geen geld om boodschappen te doen, er is geen geld om de maandelijkse huur te voldoen. Er zijn stapels ongeopende brieven. “Ik maakte kennis met iemand die eigenlijk niet meer wist wat hij met zijn leven aan moest.”

Bas vertelt dat hij in de korte tijd dat hij in Nederland woont een goedlopend autobedrijf opbouwt. “Ik woonde in Epe en ik huurde een pand in Kampen. Ik verdiende goed, ik dacht dat ik alles goed geregeld had.”

Brand

Dan is daar die allesverwoestende brand in mei 2018. Op het industrieterrein waar ook Bas’ bedrijf zit. “De brand begon in een pand ernaast, maar het ging allemaal zo snel, ook mijn garage met te verkopen tweedehandse auto’s was niet meer te redden. Alles was weg: 47 auto’s, de vele autobanden die ik in opslag had. Alles. Toch had ik eerst niet erg veel zorgen. Ik was toch verzekerd?” Die verzekering is er inderdaad. Maar Bas blijkt verzekerd te zijn tegen alles, behálve tegen brandschade. “Ik snapte niets van die formulieren. Ik wist niet meer wat ik moest doen.” In een periode van slechts enkele maanden, stort zijn wereld in. “Ik had niets meer. Ik heb wekenlang geleefd van enkel droog brood en pakken jus d’orange.”

Hij krijgt contact met Ria Steentjes, coördinator van Het Formulierenteam van Koppel-Swoe. Ze vraagt aan Gerard, één van de vrijwilligers aldaar, om contact met Bas op te nemen. Eerstgenoemde vertelt daarover. “Ik sprak hem vaak. Ik heb hem met veel plezier geholpen. Er is een band ontstaan. Mijn vrouw Annemieke en ik hebben twee kinderen, maar Bas hoort er sindsdien ook bij. Hij voelt oprecht als familie.”

Bas krijgt zijn leven mede door Gerards hulp weer op orde. Dan gebeurt er iets dat het contact tussen Gerard en Bas nog meer geïntensiveerd heeft. “Ik had al een tijdje niets van Gerard gehoord en belde hem op. Hij vertelde dat hij in het ziekenhuis lag. Hij had een herseninfarct gehad.” Al bij de eerste mogelijkheid, bezoekt Bas hem in het ziekenhuis. “Ik wilde er voor hem zijn, zoals hij er ook voor mij was geweest.”

Wanneer Gerard na een maandenlange revalidatie weer naar huis kan, blijkt dat er diverse klussen zijn die hij samen met zijn vrouw niet meer kan doen. “We hebben daarom vaak de hulp ingeroepen die Bas aanbood, aangenomen. Ik hoefde maar te bellen of hij stond voor ons klaar. Twee jaar geleden hebben we zelfs samen de kerstboom versierd.” Bas lacht: “Ik snapte niets van die kerstboom. In Afghanistan is die traditie niet bekend.”

Sindsdien zet Bas zich in als taxichauffeur, maar doet hij ook vele klussen in en om het huis, zo vertelt Gerard. “Zo moest onze carport ooit eens afgebroken worden. En toen onze zeilboot verkocht werd, was hij een van de hulpen om hem perfect schoon te maken. En soms zit hij hier alleen om te praten. Omdat we elkaar gemist hebben.”

Gerard op zijn beurt, helpt Bas nog altijd op zakelijk gebied. “Hij wilde maanden geleden heel graag weer als eigen ondernemer aan de slag. We hebben samen een ondernemersplan uitgewerkt dat hij gebruikt om zijn nieuwe bedrijf op te starten.” Geen autogarage dit keer, want daar is veel startkapitaal voor nodig. Bas is tegenwoordig marktkoopman. Wekelijks verkoopt hij op vier verschillende markten telefoonaccessoires. “Maar ik ga ooit zeker nog weer een autobedrijf starten. Sleutelen aan auto’s is mijn passie. Dat doe ik al sinds ik 11 ben. In Afghanistan had ik ook jarenlang een autogarage. Ik hoop dat ook in Nederland weer te kunnen doen. Ik vind het leuk om te doen en ben er ook goed in.”

Niet Jan maar Bas

Tot slot vertelt Bas nog even over de bijzondere achtergrond achter zijn zeer Hollandse naam. “Ik woon in Nederland, ik voel me Nederlander, ik heb een Nederlands paspoort. Ik heb natuurlijk nog contact met mijn familie in Afghanistan. Maar door alles wat daar gebeurd is, zal ik nooit meer veilig kunnen terugkeren naar mijn geboorteland. Ik wil mijn oorspronkelijke naam dus ook niet meer gebruiken. Die doet me te veel denken aan alle nare dingen die daar gebeurd zijn. Ik vertelde dit een tijd geleden aan Gerard en Annemieke. Ik zei dat ik een échte Hollandse naam wilde. Jan, ofzo.”

Gerard en zijn vrouw vinden die naam totaal niet bij hem passen. Bas is een veel beter alternatief, zo concludeert het echtpaar. Sindsdien is dit de mooie nieuwe naam voor deze 36-jarige enthousiaste Epenaar. Dat blijkt helemaal wanneer je gaat speuren op internet. Die zoektocht leert namelijk dat Bas(tiaan) een verkorte vorm is van het Griekse woord Sebastiaan dat ‘eerwaardig’ betekent. Eigenlijk zegt dat exact iets over de dankbaarheid van Gerard richting Bas. En vice versa natuurlijk.

Meer weten?

Zou je ook als vrijwilliger aan de slag willen gaan bij het Formulierenteam? Neem dan contact op met Ria Steentjes via 06-28 14 98 36 of r.steentjes@koppelswoe.nl. Wil je meer weten over vrijwilligerswerk in de gemeente Epe? Bel of mail dan Suzanne Tuinman, via s.tuinman@koppelswoe.nl of 06-52 11 31 40. Of bekijk www.koppelswoe.nl/vrijwilligers-koppel-swoe of www.epedoet.nl.

Zomerschool voor kinderen van 6-12 jaar

Voor kinderen van 6 tot 12 jaar organiseren we voor de vierde keer een drie weken durende Zomerschool van 2 t/m 19 augustus 2021. De zomerschool wordt uitgevoerd door Koppel-Swoe en STIP in opdracht van de gemeente Epe en de gemeente Heerde.

Voor wie?

De doelgroep voor deze Zomerschooleditie is dit jaar iets uitgebreid. Het programma is nog steeds voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar.

1. Kinderen met een niet-Nederlandse achtergrond

Meestal kunnen deze kinderen goed meekomen in het normale onderwijsprogramma. De ervaring leert echter ook dat tijdens de vakantieperiode de Nederlandse taal minder wordt gesproken.
Hierdoor heeft het kind bij aanvang van het nieuwe schooljaar soms moeite om deze weer vlot op te pakken. Tijdens de zomerschoolperiode is aandacht voor taalontwikkeling, doordat:

 • iedereen Nederlands spreekt;
 • we naar elkaar luisteren;
 • kinderen spelenderwijs schrijven en lezen.

Al deze vaardigheden zijn steeds gekoppeld aan sport, spel, creativiteit en cultuur.

2. Kinderen die opgroeien in gezinnen met een financiële achterstand

Tijdens de zes weken zomervakantie brengen deze kinderen hun tijd veelal door in de eigen woonomgeving. Hierdoor worden ze minder uitgedaagd om nieuwe dingen te onderzoeken, andere
kinderen te ontmoeten en avonturen te beleven. Het zomerschoolprogramma biedt deze kinderen een afwisselende tijdsbesteding met leeftijdgenoten.

3. Kinderen die even iets extra’s nodig hebben door de afgelopen coronatijd.

Niet voor alle kinderen is de coronatijd een makkelijke tijd geweest. Dit jaar is er ook ruimte voor kinderen die qua cognitieve ontwikkeling, sociaal emotioneel vlak (bijvoorbeeld zelfvertrouwen, faalangst) of qua leefstijl (voeding en bewegen) een extra steuntje in de rug nodig hebben.

Wanneer?

De Zomerschool 2021 vindt plaats in de periode van maandag 2 augustus tot en met donderdag 19 augustus 2021 op maandag, dinsdag en donderdag van 9.30 – 14.30 uur.

Waar?

Dit jaar hebben we voor twee verschillende zomerschoollocaties gekozen:

 • Scouting Buys Ballot, Heerde (periode 2 – 12 augustus 2021)
 • Atletiekvereniging Cialfo, Epe (periode 16 – 19 augustus 2021)

Deelnemers kunnen gratis gebruik maken van het vervoer van en naar de locaties. Opstappunten voor de bus zijn:

 • Vaassen – Bibliotheek
 • Emst – Hoofdweg (in overleg en indien nodig)
 • Epe – Bushalte Hoofdstraat (voor oude postkantoor)
 • Heerde – Aldi Supermarkt
 • Wapenveld – Hof van Cramer

Aanmelden

Interesse? Meld je kind met dit aanmeldformulier aan voor vrijdag 9 juli 2021. Dat kan door het ingevulde formulier (of een foto van het ingevulde formulier) te mailen naar Marleen Witteveen – m.witteveen@heerde.nl

Meer informatie?

In deze flyer vind je de informatie nog even op papier. Ken jij een kind voor wie die zomerschool interessant zou kunnen zijn? Help ons met werven door deze flyer door te sturen.

Het Formulierenteam van Koppel-Swoe helpt ook in de zomerperiode!

Heb je moeite om de eindjes aan elkaar te knopen? Ben je het overzicht over je geldzaken kwijt? Je bent niet de enige! Door de coronacrisis hebben veel mensen financiële zorgen. Gelukkig zijn er vrijwilligers van het Formulierenteam die kunnen helpen. De hulp is gratis. 

Voor juridische vragen is er het Juridisch spreekuur-Wetswinkel. De inloop-spreekuren gaan in september weer open, tot die tijd kan telefonisch een afspraak gemaakt worden.

Wacht niet met hulp vragen, hoe eerder hoe beter!

Je kunt contact opnemen door te bellen of mailen met Koppel-Swoe: 0578-676767, r.steentjes@koppelswoe.nl

Foto: Canstock

Koninklijke onderscheiding voor vrijwilliger Formulierenteam Koppel-Swoe

Woensdag 12 februari werd John Hollander door burgemeester Tom Horn benoemd als Lid in de Orde van Oranje Nassau.

John kreeg sociale betrokkenheid van kleins af aan mee van zijn moeder. Hij ging als jongetje van de lagere school al op zijn fiets rond om kerstpakketjes rond te brengen. Heel zijn leven heeft John op verschillende plekken vrijwilligerswerk gedaan, waaronder vele jaren voor het Formulierenteam.

Hij zou de laatste zijn die vindt dat hij een lintje verdient, het past hem helemaal niet om in de belangstelling te staan.

In juni 2016 werd John getroffen door een herseninfarct. Samen met zijn vrouw Trudy heeft hij kei- en keihard gewerkt aan zijn herstel. Samen keken ze vooral naar mogelijkheden.

Tegen alle verwachting in meldde hij zich op een gegeven moment weer bij het Formulierenteam: kom maar op met nieuwe cliënten!

Dat was reden voor één van de andere vrijwilligers om John voor te dragen voor een onderscheiding, want hoe bijzonder is het dat hij in deze fase van zijn leven wederom koos om zijn energie in te zetten voor mensen die een steuntje nodig hebben.

De enorme kennis van John op alle gebieden rondom financiën en administratie was zo welkom in het Formulierenteam: John als vraagbaak voor menig collega-vrijwilliger.

Wanneer de coördinator in de maag zat met een lastige hulpvraag en die vervolgens uitgebreid beschreef aan John was de reactie meestal kort: stuur maar toe, komt goed.

En het kwam dan ook goed.

John heeft de keuze gemaakt om meer rust te krijgen en te stoppen met het Formulierenteam. Koppel-Swoe respecteert die keuze maar John gaat enorm gemist worden in het team!

 

 

© 2024 Media Magneet