Overzicht Groet & ontmoet

Muziekspektakel in de binnentuin van steunpunt Bloemfontein

Aangezien de bijeenkomsten van Groet & Ontmoet momenteel geen doorgang kunnen vinden vanwege het coronavirus, kwam een buurtbewoner met een leuk idee. Namelijk het organiseren van een disco voor de bewoners van JP van den Bent in de binnentuin van de Wet- en Steinstraat. Dit idee is tot uitvoering gebracht en zorgde voor een feestelijk gevoel in deze moeilijke periode.

Afgelopen donderdagavond kwam DJ Rinze Seinstra een muzikaal optreden geven in de tuin van steunpunt Bloemfontein. Buurtbewoners en cliënten van JP van den Bent openden massaal hun deuren en swingden mee op hun balkon of in hun deuropening. Mensen genoten van de muziek, dansten en zwaaiden naar elkaar. Een half uur lang gaf Rinze een leuke show en hij toverde een glimlach op de gezichten van iedereen.

foto: Vanuit de kofferbak van zijn auto verzorgt DJ Rinze een spetterende muziekshow (eigen foto)

Terugblik: Groet & Ontmoet op Djembé

De deelnemers van Groet & Ontmoet hebben op donderdag 23 januari muziek gemaakt op een djembé.

Groet & Ontmoet is een ontmoetingscafé voor mensen met en zonder een verstandelijke beperking. Het vindt plaats, in de even weken, op donderdagavond van 19.30 tot 21.00 uur in het steunpunt Bloemfontein aan de Wetstraat 12 in Vaassen. Er is een gevarieerd programma van informatiebijeenkomsten tot spel of creatieve activiteiten. De afgelopen keer hebben de deelnemers muziek gemaakt met een djembé. Het werd een avond met veel tromgeroffel maar ook gezang. Een vrolijke boel.

Iedereen die belangstelling heeft om deel te nemen aan de Groet & Ontmoet avonden is van harte welkom. De volgende bijeenkomst is op donderdag 6 februari. Dan wordt het spel ‘wie ben ik’ gespeeld.

Voor meer informatie over Groet en ontmoet kun je op deze pagina kijken of contact opnemen met Fabienne Zoetbrood. Telefonisch bereikbaar via Koppel-Swoe 0578-67 67 67.


 

Groet & Ontmoet op bezoek in Museum Vaassen Historie

Groet & Ontmoet is een ontmoetingscafé voor mensen met en zonder een verstandelijke beperking van Koppel-Swoe. Het vindt plaats, in de even weken, op donderdagavond van 19.30 tot 21.00 uur in steunpunt Bloemfontein aan de Wetstraat 12 in Vaassen. Er is een gevarieerd programma van informatiebijeenkomsten tot spel of creatieve activiteiten.

Donderdag zijn de deelnemers van Groet & Ontmoet op bezoek geweest in Museum Vaassen Historie. Daar zijn zij gastvrij ontvangen met een kopje koffie en kregen zij eerst een film te zien over het zwemmen in Vaassen vroeger. Vervolgens namen vrijwilligers van het museum de gasten in groepjes mee door het museum om de verschillende tentoonstellingen te bekijken.

Het was een interessante avond. Er werd veel informatie gegeven en de deelnemers vonden het erg boeiend.

Iedereen die belangstelling heeft om deel te nemen aan Groet & Ontmoet is van harte welkom. De volgende bijeenkomst is in het steunpunt Bloemfontein op donderdag 31 oktober. Dan wordt er bingo gespeeld.

 

Voor informatie kan men terecht bij: Koppel-Swoe, telefonisch bereikbaar op nummer 0578-676767. Contactpersoon is Karien van den Berg. Of via de e-mail k.vandenberg@koppelswoe.nl.

Prokkelstagedag groot succes!

De Prokkelstagedag die Koppel-Swoe op 6 juni 2019 voor de 9e keer organiseerde was een groot succes. Zo’n 60 mensen met een licht verstandelijke beperking liepen die dag prokkelstage bij een bedrijf van hun keuze. Het doel van de Prokkelstagedag is het bevorderen van contact tussen mensen met én zonder beperking.

’s Avonds was er een afsluitende bijeenkomst in het Kulturhus in Epe, waar alle prokkelaars, begeleiders en bedrijven bij elkaar kwamen om ervaringen uit te wisselen. Ook ontvingen de prokkelaars een certificaat.

Avonturen beleven

Wethouder Aalbers hield een praatje en wist bij de deelnemers de verhalen los te krijgen. Een ontroerde mevrouw die vertelde over het jonge katje dat ze bij de dierenarts vast mocht houden, drie jongemannen die de schaapsherder mochten helpen en onder de indruk waren van ‘het schaapjes tellen’, een paar mensen die bij de brandweer mochten blussen én een deur uit een auto mochten slijpen.

Een mevrouw mocht bij de bloemist ook een bosje voor zichzelf maken en kreeg dit, mét vaas, mee naar huis, iemand zou een paar uurtjes helpen in de kapsalon, maar is de hele dag gebleven want “het was zó gezellig” en zo gaan de verhalen de hele avond door. Alleen maar blije en enthousiaste gezichten.

Ook voor bedrijven een bijzondere ervaring

De Prokkelstagedag was ook een bijzondere ervaring voor de bedrijven. Zoals iemand van een van de deelnemende bedrijven opmerkte: “Ik werd er vandaag zelf heel vrolijk van, het was heerlijk om die jongen een dagje op sleeptouw te nemen. Je gaat alles zelf ook op een andere manier bekijken. Eigenlijk had ik helemaal geen ervaring met deze mensen, maar ik vond het geweldig om mee te maken.”
En dat is precies waar het prokkelen om gaat: op een ontspannen manier met elkaar kennismaken, iemand een kijkje gunnen in je eigen leven.

Dit jaar werd er door cliënten van De Passerel, Philadelphia, ’s Heerenloo, de Van de Bent Stichting en Zideris prokkelstage gelopen bij de brandweerkazerne, de schaapsherder, vliegveld Teuge, verschillende bakkers, kappers, bloemisten en supermarkten, podium Gigant, het politiebureau, de dierenarts, SV Epe, Herms, een hondentrimsalon, een melkvee- en een loonwerkerbedrijf, een fotograaf, fietsenwinkel, restaurants, de RSG en de Noordgouw.

Volgend jaar wordt de Nationale Prokkelstagedag voor de 10e keer georganiseerd in Epe en dat belooft zeker weer een feest te worden.

 

Prokkelen op 6 juni in de gemeente Epe

Koppel-Swoe organiseert donderdag 6 juni voor de 9e keer de landelijke Prokkelstagedag voor mensen met een beperking in de gemeente Epe, met als doel het bevorderen van contact tussen mensen met én zonder beperking.

Op de Prokkelstagedag regelt Koppel-Swoe een leuke stageplek voor zo’n 60 mensen met een beperking bij verschillende winkels en bedrijven in de regio. Ze mogen daarbij zelf aangeven waar ze graag stage zouden willen lopen.

Dit jaar wordt er Prokkelstage gelopen bij de brandweerkazerne, de schaapsherder, vliegveld Teuge, verschillende bakkers, kappers, bloemisten en supermarkten, podium Gigant, de boswachter, het politiebureau, de dierenarts, SV Epe, Herms, een nagelstudio, hondentrimsalon, een melkvee- en een loonwerkerbedrijf, een fotograaf, fietsenwinkel, restaurants, de RSG en de Noordgouw. De lijst met deelnemende bedrijven breidt zich elk jaar weer uit en Koppel-Swoe is enorm tevreden over het enthousiasme van diverse bedrijven, die een prokkelaar de gelegenheid bieden een kijkje bij hen te nemen.

Na afloop van de Prokkelstagedag is er op 6 juni ’s avonds van 19.30-20.30 uur een bijeenkomst in het Kulturhus in Epe, Stationsstraat 25, waar alle prokkelaars, begeleiders en bedrijven bij elkaar komen om ervaringen uit te wisselen. Ook wethouder Jan Aalbers zal hierbij aanwezig zijn. Iedereen is van harte welkom om de enthousiaste verhalen aan te horen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kari en/of Meggie Moors van Koppel-Swoe: m.moors@koppelswoe.nl / k.moors@koppelswoe.nl, tel. 0578-676767.

Groet & Ontmoet (junior)

Groet & Ontmoet, nu ook voor junioren

In wijksteunpunt Bloemfontein in Vaassen wordt er vanaf 2015 iedere donderdagavond een Groet & Ontmoet-avond gehouden. Groet & Ontmoet is bedoeld om mensen met én zonder een beperking de mogelijkheid te bieden om, onder begeleiding, anderen te ontmoeten, vriendschappen te sluiten en te onderhouden. Groet & Ontmoet draagt bij aan de integratie en participatie van buurtgenoten. 

Uit contacten met deelnemers van een Buurtkaffee en bezoekers van jongerengroepen blijkt dat er in de gemeente Epe behoefte is aan een ontmoetingsplek voor jonge mensen met een beperking. Dit komt ook naar voren in gesprekken met onder andere MEE-Veluwe. De leeftijden van de deelnemers aan het al bestaande Groet & Ontmoet in Bloemfontein zijn zeer uiteenlopend en daar vinden jongeren moeilijker aansluiting.

Groet & Ontmoet junior vanaf afgelopen zomer

Afgelopen zomer werd gestart met een aantal bijeenkomsten voor jongeren met een beperking in de verschillende Eper dorpen. Daaruit is Groet & Ontmoet junior ontstaan. Vanaf september vindt Groet & Ontmoet junior plaats op de donderdagavond in de oneven weken in wijkgebouw Triton in Vaassen. De avond is van 19.30 tot 21.00 uur.

Eén van de organisatoren vertelt: “Groet & Ontmoet junior is in eerste instantie bedoeld voor jongeren met een beperking. Bij de gewone Groet & Ontmoet-avond voor volwassenen is wel de vermenging van mensen met- en zonder beperking. Maar voor de junior-groep is daar bewust niet voor gekozen. Het blijkt voor jongeren met een beperking moeilijk te zijn om vrienden te vinden, een netwerk op de bouwen en contacten te onderhouden.”

Er wordt dus gestart met jongeren met een beperking. “Op den duur zullen we daar, vanuit onze contacten in de wijk, jongeren zonder beperking aan toevoegen. Dat moet nog groeien. Eerst maar eens een leuke groep jongeren met beperking draaien en als die zich zeker en happy voelen in de groep kan er een mix ontstaan.”

De activiteit Groet & Ontmoet junior wordt begeleid door een beroepskracht van Koppel. Daarnaast helpen er twee stagiaires en een aantal vrijwilligers. Om beurten zijn zij bij het Groet & Ontmoet aanwezig. De stagiaires bereiden de activiteit voor en worden daarbij ondersteund door de sociaal werker van Koppel. Er is inmiddels een groep van ongeveer acht jongeren in de leeftijd van 12 tot 20 jaar die, om de week, elkaar in Triton ontmoeten.

Gevarieerd programma voor jeugd met beperking

Tijdens de eerste bijeenkomst is met de deelnemers een planning gemaakt voor de rest van het seizoen 2017. Iedere deelnemer mocht aangeven wat hij of zij leuk zou vinden om te doen tijdens de Groet & Ontmoet-avonden. “Daar kwam een heel gevarieerd programma uit. Te denken valt aan activiteiten zoals een spelletjesavond, een Halloween speurtocht, schilderen, boksen en tutten of bijvoorbeeld een karaokefeest.”

Tot op heden is het aantal deelnemers steeds gegroeid en zijn de avonden erg gezellig. Tijdens de eerste bijeenkomst in januari zullen de deelnemers opnieuw een programma samenstellen voor de bijeenkomsten tot en met juni 2018.

De flyers zijn verspreid binnen MEE Veluwe, Siza, J.P. van den Bentstichting, Riwis, Passerel en ’s Heerenloo.

Meer informatie

Meer informatie hierover is te verkrijgen bij Linda Seinstra linda.seinstra@swoepe.nl of Fabienne Zoetbrood f.zoetbrood@koppelepe.nl.

 

foto: bij Groet & Ontmoet junior in Triton Vaassen is de groep bezig met het maken van schilderijen.

© 2022 Media Magneet